Reiskostendeclaratie logisch startpunt voor verplichte CO2 registratie

Reiskostendeclaraties als logisch startpunt voor verplichte CO2 registratie

Over zes maanden zijn werkgevers met minimaal 100 werknemers verplicht om gegevens aan te leveren over de CO2 uitstoot van het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Door dit in kaart te brengen, wordt duidelijk hoe de reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030 bereikt moet worden. Het gaat hierbij om alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer van werknemers in Nederland, al zijn er uitzonderingen van toepassing.

  • Werkgevers met minimaal 100 werknemers moeten binnen 6 maanden gegevens aanleveren over de CO2-uitstoot van het woon-werk en zakelijk verkeer van personeel
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) schrijft voor de grootste en beursgenoteerde bedrijven is dit al over het hele boekjaar 2024 van kracht is
  • CSRD-richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen.
  • Naar schatting zullen uiteindelijk meer dan duizend bedrijven in Nederland aan de CSRD-richtlijn moeten voldoen

Belangrijk aspect daarin is het rapporteren van de Co2 uitstoot van werknemersvervoer. Om hierover goed te kunnen rapporteren, moeten een deel van de bedrijven nu al hun registratie op orde krijgen. Dat schrijft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU voor. Voor de grootste, beursgenoteerde bedrijven is dit al over boekjaar 2024 van kracht. Eerder zei CSRD-docent en expert Stefan Betting in een interview op de website voor accountants www.accountantweek.nl dat hij inschat “dat 80% klaar lijkt te zijn”.

Belangrijk voor de nieuwe regelgeving daarin is het rapporteren van de Co2 uitstoot van werknemersvervoer. Om hierover goed te kunnen rapporteren, moeten een deel van de bedrijven nu al hun registratie op orde krijgen

Data voor transparantie en kwaliteit van data

De CSRD-richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. Een deel van de Co2 uitstoot van organisaties en bedrijven wordt veroorzaakt door de ‘zakelijke ritten’ en het woon-werkverkeer van werknemers. In principe gaat het om de uitstoot van CO2 voor reizen, waarvoor de werkgever de werknemers een financiële vergoeding geeft of waarvoor de werkgever een voertuig of vervoersbewijs aan de werknemers ter beschikking stelt. Om die reden lijkt spend management (lees: declaratiekosten van vervoer personeel) een logische parameter om CO2 in beeld te krijgen.


ESG-criteria (milieu-, maatschappij- en bestuurscriteria) zijn een essentiële overweging voor een grote verscheidenheid aan organisaties in de private en publieke sector. In de kern maakt ESG deel uit van een bredere inspanning om voor bedrijven vangrails te creëren om het milieu te helpen beschermen. In dit ebook (14 pagina’s) gaan we in op het belang van ESG-rapportage en bespreken we alles wat je moet weten over dit cruciale onderwerp.


Duizenden bedrijven, honderdduizenden registraties

Naar schatting zullen uiteindelijk meer dan duizend bedrijven in Nederland aan de CSRD-richtlijn moeten voldoen. Het totale aantal werknemers dat in dienst is van deze bedrijven is niet bekend, maar schattingen tonen dat bedrijven en accountants uiteindelijk de CO2 uitstoot van vele honderduizenden personeelsleden moeten gaan rapporteren na registratie. Experts wijzen er op dat het ook is lastig om een exact aantal zakelijke kilometers vast te stellen die jaarlijks in Nederland worden gereden; gemiddeld woont de Nederlander enkele tientallen kilometers van de werkplek.

Verplichte dataregistratie moet bedrijven helpen

Werkgevers rapporteren over (de jaartotalen van) het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en het soort brandstof. De emissies worden automatisch berekend en op basis van deze gerapporteerde gegevens wordt gemonitord of het gestelde reductiedoel van 1,5 megaton C02 gaat worden bereikt. De EU hoopt dat bedrijven op basis van de inzichten in CO2-uitstoot bewuste keuzes gaan maken over verduurzaming van de personenmobiliteit.

Juridische plichten en gevolgen

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer is enkele maanden geleden opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. De Raad van State wilde de regeling niet aanpassen maar vond wel dat de overheid een duidelijker toelichting moest geven zodat de juridische positie, plichten en gevolgen duidelijker konden worden afgewogen. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Achtergrond

De CO2-uitstoot bereikte in 2021 een recordhoogte, zo bleek onderzoek van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Ook was de stijging in 2023 waarschijnlijk groter dan het IEA eerder verwachtte. In Nederland is in 2022 de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) gedaald met 7,6% t.o.v. 2021. Vooral de industrie noteert met een daling van 8,3% de grootste uitstootverlaging in 15 jaar. Daar zit de verplichte administratie als gevolg van de uitstoot van ‘werknemerskilometers’ nog niet in verwerkt.

ESG-criteria (milieu-, maatschappij- en bestuurscriteria) zijn een essentiële overweging voor een grote verscheidenheid aan organisaties in de private en publieke sector. In de kern maakt ESG deel uit van een bredere inspanning om voor bedrijven vangrails te creëren om het milieu te helpen beschermen. In dit ebook (14 pagina’s) gaan we in op het belang van ESG-rapportage en bespreken we alles wat je moet weten over dit cruciale onderwerp.