Regeling willekeurige afschrijving

Bedrijven mogen de investeringen die zij in 2009 doen, versneld afschrijven. Dit is geregeld in de 'Ministeriële regeling willekeurige afschrijving'. Afschrijven mag in twee jaar, met een maximum van 50% per jaar. Door investeringen versneld af te schrijven, wordt de belastbare winst lager. Hierdoor betaalt een bedrijf minder belasting.

De regeling geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen, die voor 2012 in gebruik worden genomen. De volgende uitzonderingen komen niet voor versnelde afschrijving in aanmerking:

• investeringen in gebouwen, grond-, wegen waterbouwkundige werken;
• bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige personenauto’s);
• immateriële activa, dieren;
• bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk aan derden ter beschikking worden gesteld.

De regeling geldt voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd en die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het af te schrijven bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt en moet in 2009 zijn aangeschaft.

Gerelateerde artikelen