Recordhoogte aan openstaande rekeningen bij MKB in 2013

In 2013 moesten MKB'ers vaker dan ooit op de betaling van hun rekening wachten. Zij spanden ook steeds vaker een incassoprocedure aan: een stijging van 85% ten opzichte van 2010. Het gemiddelde bedrag dat bij incassozaken open stond was EURO 6.000,- .

Volgens Erna Kuijper manager marketing Bedrijven van Interpolis is het aantal oninbare vorderingen waarvoor geen zaak werd gestart vele malen hoger. “Acht van de tien ondernemingen kreeg te maken met het faillissement van een afnemer en konden daardoor helemaal naar het geld fluiten”.

Zo aan het begin van een nieuw jaar maken veel ondernemers de balans op. Hoewel het aantal incassoprocedures in 2013 niet verder toenam, worden volgens Interpolis de procedures steeds heftiger. Een belang van 100.000 euro is geen uitzondering meer. Ook staan vorderingen steeds langer open: ruim veertig dagen. Kleine bedrijven en ZZP’ers hebben het vaakst te kampen met achterstallige facturen bij binnenlandse klanten (33%). Middelgrote ondernemingen het vaakst met achterstallige facturen bij buitenlandse opdrachtgevers te maken (36%). Maar liefst 40% van de ondernemers geeft aan dat te laat betalende afnemers ertoe leiden dat de liquiditeitspositie onder druk komt te staan.

“Het kale kip-verhaal is erger dan ooit.”, aldus Erna Kuiper van Interpolis. “Onze rechtsbijstandsjuristen krijgen steeds vaker met curatoren te maken. Ondanks dat 56% van de bedrijven aangeeft bang te zijn op die manier geld mis te lopen, managen ze dit risico niet voldoende. Zo kan het ene faillissement het andere veroorzaken.”

Verzekeren tegen continuïteitsproblemen als gevolg van wanbetalers is een optie maar lang niet altijd nodig, stelt Interpolis. Erna Kuiper: “Ondernemers kunnen zelf veel doen om wanbetaling te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf verifiëren van de kredietwaardigheid van een opdrachtgever. Ook moeten ondernemers niet te lang wachten voordat ze aan de bel trekken, ook al is het een vertrouwde opdrachtgever. Eigenlijk moeten ze zich van tevoren al afvragen: welk risico loopt het bedrijf als de grootste afnemer zijn rekening niet betaalt? Vaak moet er worden geconstateerd dat de kans bestaat dat het bedrijf omvalt.” Het maken van een preventieve risico-inventarisatie is dan ook belangrijk. Als de continuïteit van een bedrijf onder druk dreigt te komen door één of meer wanbetalers, dan is het verstandig maatregelen te treffen.

Bron:
Interpolis

Gerelateerde artikelen