Recordafname bedrijfsleningen

Hogere rentes en het afnemende vertrouwen leiden tot minder kredietaanvragen.

Banken zagen in het tweede kwartaal van dit jaar de grootste daling van de vraag naar bedrijfskredieten in tenminste twintig jaar. Dit blijkt uit de Bank Lending Survey, een periodieke enquête van de ECB onder 158 banken.

De centrale bank voert de peiling sinds 2003 uit, en sindsdien is de behoefte aan krediet niet zo laag geweest. De banken stelden dat de afname van de leenbehoefte ‘significant sterker’ was dan verwacht. Aanleiding vormen de hogere rentes die bedrijven inmiddels moeten betalen en het afnemende vertrouwen.