Rechter: Kosten voor toezicht cryptobedrijven te hoog

De kosten voor het toezicht moet terug naar de bedrijven.

De Rotterdamse rechtbank heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over het doorberekenen van te hoge kosten voor het toezicht. Het gaat om kosten voor toezicht in 2021. Elf Nederlandse cryptobedrijven hebben hiervoor de toezichthouder voor de rechter gesleept.

  • De toezichtkosten die cryptobedrijven van De Nederlandsche Bank moest betalen over het jaar 2021 zijn teruggedraaid.
  • Volgens een rechter in Rotterdam zijn de kosten in dat jaar ten onrechte doorbelast aan deze bedrijven.
  • Cryptobedrijven hopen nu ook dat de toezichtkosten voor 2022 worden teruggedraaid.

Met als gevolg dat DNB een deel van die kosten moet terugbetalen. Het gaat kosten voor controlewerkzaamheden die in de tonnen kunnen lopen.

De crypotbedrijven vinden dat ze ondanks de registratieplicht niet als onder toezicht staande instelling hoeven te worden aangemerkt. Bedrijven die geen vergunning maar alleen een ‘registratie’ moeten aanvragen, zouden niet onder dit strenge regime vallen.

Daar was de rechter het niet mee eens. Cryptobedrijven moeten wel degelijk worden aangemerkt als onder toezicht staande instellingen. Toch kregen de cryptobedrijven voor een deel gelijk. De manier waarop DNB registratieverzoeken beoordeelt, is volgens de rechter in strijd met de Europese antiwitwasrichtlijn.

De kosten van deze werkzaamheden zijn daarom in 2021 ten onrechte aan de cryptodienstverleners doorbelast. Hoe veel geld de cryptobedrijven terugkrijgen is nog niet duidelijk. De elf bedrijven hopen ook dat ze nu ook kosten voor het toezicht over 2022 terugkrijjgen.

Meer informatie van toezicht van DNB op de cryptobedrijven

Gerelateerde artikelen