Ratings voor MKB-bedrijven weinig gebruikt

In Nederland wordt weinig gebruik gemaakt van ratings voor MKB-bedrijven en is die optie ook weinig bekend. Uit onderzoek van Panteia blijkt dat op dit moment slechts een kwart van de bedrijven in het Nederlandse MKB op de hoogte is van ratings en het gebruik ervan door kredietverstrekkers.

Het verstrekken van kredieten aan het MKB wordt door de verstrekkers als risicovol gezien. Een manier om beter te kunnen beoordelen of een bedrijf solide is en in staat om de verstrekte lening terug te betalen is het gebruik van ‘rating’.

Rating is een in een code uitgedrukte waardering van het bedrijf, zoals AAA of CC. Voor het bepalen van zijn rating wordt een bedrijf vergeleken en gebenchmarkt met de beste bedrijven die in de sector van het bedrijf actief zijn. Als MKB-bedrijven hun rating gebruiken voor bedrijfsvoering en financiering kan dit een leerproces in gang zetten: zij gaan kijken wat zij aan hun bedrijfsvoering moeten doen om hun rating te verbeteren, en krijgen een beter inzicht in hun eigen kredietwaardigheid. Dat stimuleert weer om een beter onderbouwd financieringsplan te ontwikkelen. Uiteindelijk resulteert dat in betere bedrijfsprestaties. Er is dus veel te winnen met een betere bekendheid en een beter gebruik van ratings. Dat is bijvoorbeeld in Duitsland heel anders: daar is een echte ratingcultuur ontstaan.

De deelnemers aan het onderzoek is gevraagd hoe zij om zouden gaan met een eigen rating. Eén op de drie bedrijven zou zo’n eigen rating gebruiken voor verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Deze bereidheid hangt samen met bedrijfsgrootte: bij bedrijven met meer dan 10 werkzame personen is het bijna de helft die hiervoor voelt, bij de kleine bedrijven ligt dat aandeel lager. Bijna twee derde van de bedrijven zou een eigen rating gebruiken om inzicht te krijgen in de eigen kredietwaardigheid. Wat dat betreft is er geen verschil naar bedrijfsgrootte. De helft van de bedrijven zou een eigen rating zonder meer gebruiken voor een kredietaanvraag, maar één op de drie zegt expliciet dat alléén te doen in het geval van een gunstige score. Eén op de vijf ziet daar bij voorbaat van af.

Lees ook:

Ratingsdeskundige Fritz Witt: “Met andere bril kijken naar ratings en werkkapitaalfinanciering”

Financiering: Vergroot je kapitaalmarktgeschiktheid met ratings

Gerelateerde artikelen