Controller moet rapportagerobot temmen

Controller moet rapportagerobot temmen
Financiële rapportage via AI ziet risicofactoren onvoldoende.

De COVID-19-pandemie en geopolitieke en macro-economische onzekerheden gaan de rol van financiële manager grondig veranderen. Vooral omdat de financiële rapportages er heel anders uit gaan zien. Die zullen steeds vaker worden opgesteld met behulp van kunstmatige intelligentie.

Dit komt naar voren in de zesde jaarlijkse EY Financial Accounting Advisory Services (FAAS) -enquête, how can corporate reporting connect your business to its true value? Het onderzoek is gehouden onder meer dan duizend CFO’s en controllers in 26 landen.

Drieënvijftig procent van de respondenten denkt dat meer dan de helft van de financiële rapportages binnen drie jaar zal worden opgesteld met behulp van kunstmatige intelligentie. Ook denkt ruim de helft van de financials dat financiering zal worden ondersteund door op blockchain gebaseerde systemen.

Bijna drie kwart van de ondervraagde CFO’s en controllers omarmt deze verandering. Het laatste jaar is de vraag gegroeid naar financiële analyses en prognoses, zo signaleert twee derde van de hen. Zij denken dat er nog heel wat waarde zit in niet-financiële assets die niet wordt gerapporteerd via traditionele posten als merkwaarde en menselijk kapitaal.

Stakeholders zoals beleggers en aandeelhouders zijn daar wel naar op zoek. Zij willen nieuwe inzichten in niet-financiële informatie als milieu, maatschappij en governance. CFO’s en andere senior financials worden daarbij gezien als beheerders van de langetermijnwaarde.

Maar de betrouwbaarheid van de financiële rapportage die voortkomt uit kunstmatige intelligentie is nog een heikel punt, vinden de respondenten. Kaders voor governance, controles en ethiek moeten nog worden ontwikkeld en verfijnd voor de kunstmatige intelligentie, denken twee van de drie ondervraagde financials (68%).

Bijna twee derde van de ondervraagde CFO’s en controllers vreest dat een rapportagerobot nu amper rekening houdt met zaken als veiligheidsdreigingen en regelgevingsrisico’s. De rapportage die is opgesteld op basis van kunstmatige intelligentie is dan ook minder betrouwbaar dan die uit traditionele financiële systemen, denken de respondenten.

EY stelt dat CFO’s en controllers zich moeten aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden. “Het is aan financiële leiders om te verkennen hoe de financiële informatie moet worden in deze nieuwe realiteit”, aldus Tim Gordon, EY Global Financial Accounting Advisory Services Leader. “Vertrouwen in slimme technologieën kan een toekomst ontketenen waar digitaal vaardige mensen naadloos samenwerken met slimme machines om goede inzichten te creëren. Als financiën geen centrale rol speelt bij de veranderde verwachtingen over waardecreatie, kan de rapportage irrelevant worden.”

 

 

Gerelateerde artikelen