Rapportageplicht CSRD kan niet zonder transformatie datamanagement

ESG-ambities en -prestaties rapportage vraagt om stappen datamanagement

De ingang van de CSRD-wetgeving zet organisaties in heel Europa op scherp. Vanaf 2024 wordt het voor bijna 50.000 organisaties in Europa verplicht om te rapporteren over de ambities en prestaties op het gebied van ESG. Deze rapportageverplichting vraagt om uitgebreid datamanagement. Wat een routineklus is voor meer datagedreven organisaties, is voor sommige financiële dienstverleners een uitdaging van een ander kaliber. Deze organisaties worden al bedolven onder een lawine aan wetgevingen en daarnaast lopen zij relatief achter wat betreft datamanagement. Kan de financiële sector deze data uitvraag zien als het startsein van een datarevolutie binnen de branche?

Reactieve tendensen in de financiële sector

Het is de algemene tendens in de sector: veel financiële dienstverleners ondernemen pas actie als de toezichthouder op de stoep staat. Dit werd ook duidelijk uit een onderzoek van ITDS Business Consultants naar het niveau van datamanagement onder financiële dienstverleners. Van de ruim 30 ondervraagden, gaf 36,8% aan dat zij compliance en wetgeving als belangrijkste business value zien van datamanagement. Zij opereren vaak reactief als het gaat om beheer van data. Een andere opvallende uitkomst is dat 22% van de respondenten aangeeft niet te rapporteren over datamanagement. Een essentiële stap, wanneer datamanagement naar een volgend niveau van volwassenheid gebracht moet worden.

Noodzaak van datakennis

Doordat veelvoorkomende compliance uitvragen inmiddels routinewerk zijn voor financials, is de urgentie voor een beter niveau van datamanagement minder aanwezig. Echter, lijkt de CSRD-wetgeving daar verandering in te brengen. De rapportagevereisten van CSRD zijn nieuw en zeer uitgebreid. Belangrijke thema’s moeten namelijk van twee kanten worden belicht. Er moet data worden verzameld over de ESG-risico’s en -kansen voor de organisatie, maar ook de impact van de organisatie op mens en milieu. Een dubbele materialiteitsanalyse is nodig om beide perspectieven in kaart te brengen. Het ophalen en verwerken van de juiste data is hierbij de grootste klus. Om dit goed te kunnen doen is kennis van datamanagement essentieel.

De ingang van de CSRD-wetgeving zet organisaties in heel Europa op scherp. Vanaf 2024 wordt het voor bijna 50.000 organisaties in Europa verplicht om te rapporteren over de ambities en prestaties op het gebied van ESG. Deze rapportageverplichting vraagt om uitgebreid datamanagement. Uit onderzoek van ITDS Business Consultants blijkt dat niet alle financiële dienstverleners hier klaar voor zijn. Kan CSRD gezien worden als kans om óók met datamanagement aan de slag te gaan?

Dat is waar het nu bij veel organisaties schuurt. Volgens het onderzoek van ITDS zijn het vaak managers (65%) en directeuren (32%) waar datamanagement belegd wordt en die de meeste kennis van data hebben. Medewerkers worden bestempeld als minst deskundig op datagebied. Dat terwijl medewerkers een belangrijke rol vervullen in het beoordelen van een breed spectrum aan ESG-onderwerpen. Als financiële dienstverleners ESG-data effectief willen verzamelen, moet er meer aandacht worden besteed aan de data literacy, data capabilities en dataskills binnen de hele organisatie.

Serieuze consequenties

Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de betrokken organisaties, ondanks eerdergenoemde uitdagingen, op tijd voldoen aan de richtlijnen van de CSRD-wetgeving. Anders krijg je als organisatie te maken met nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld financiële consequenties in de vorm van boetes. De EU heeft bepaald dat elk land zelf de hoogte van de boetes vaststelt. Deze kunnen hoog oplopen en worden bepaald op basis van de ernst van de schendingen. Indien je als organisatie actief bent in meerdere landen, betekent dit voor elk land een boete.

Daarnaast loop je een reputatierisico. Op dit moment kunnen bedrijven nog ongestoord beloften maken over visionaire HR-strategieën, duurzaamheidstargets en inclusiviteit zonder deze te hoeven bewijzen aan toezichthouders of het publiek. Maar straks zal deze informatie vrij beschikbaar voor eenieder die daarin geïnteresseerd is. Ben je hier niet eerlijk over of maak je niet alle informatie beschikbaar, dan wordt het moeilijker om investeerders en potentiële werknemers aan te trekken. Als gevolg kan het halen van strategische en commerciële doelstellingen in het geding komen.

Het topje van de ijsberg

Vroeg of laat moet je beginnen met het verankeren van datamanagement in je organisatie. Waarom dan niet nu? Begin met voorbereiden en toepassen van alle uitdagingen én kansen die de datawereld in petto heeft. De CSRD-wetgeving is slechts het topje van de ijsberg. De complexiteit ervan kan nog weleens zorgen voor de vereiste verschuiving van het perspectief: van reactief datamanagement naar een datagedreven organisatie.

Benieuwd naar het volledige onderzoek van ITDS en haar resultaten? Het onderzoek is zowel in print als online uitgegeven en te downloaden via deze link.

[advertorial id=140585]

Over ITDS 

ITDS Business Consultants is een toonaangevend adviesbureau voor financiële dienstverleners met meer dan 500 medewerkers in Nederland en Polen. Al meer dan vijfentwintig jaar werkt ITDS aan succesvolle strategische projecten voor de belangrijkste Nederlandse en internationale verzekeraars, banken en pensioenfondsen. De organisatie onderscheidt zich van haar concurrenten door niet alleen strategisch advies te geven, maar ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie hiervan.

Gerelateerde artikelen