Rabobank versnelt analyses met SAP HANA

Rabobank Nederland wil betere analysemogelijkheden bieden aan zijn klanten en de 136 aangesloten lokale banken binnen de coöperatie. Deze mogelijkheden lopen uiteen van managementinformatie die uit een aantal bronnen wordt samengevoegd tot aan het detailniveau van klantgegevens.

Bovendien zijn de jaarlijkse exploitatielasten van de nieuwe automatisering lager dan die van het te vervangen bestaande platform. Rabobank heeft hiervoor SAP HANA aangeschaft, waarmee ze snel toegang hebben tot real-time informatie – ook als het om grote hoeveelheden data gaat.

Rabobank gebruikt sinds 2005 een dergelijk datawarehouse. Hierop slaan zij kopieën op van relevante gegevens, waarna de bank analyses kan uitvoeren. Ook kunnen zij hiermee (wettelijk verplichte) rapportages uitdraaien. Doordat het aantal gegevens drastisch is toegekomen en de Rabobank meer behoefte kreeg aan sturingsinformatie op meerdere niveaus, moest de coöperatie maatregelen nemen.

“We liepen tegen een aantal grenzen aan met de oude oplossing”, zegt Rob Klomps, Executive Vice President IT Infrastructure & Operations bij Rabobank. “De prestaties lieten duidelijk te wensen over en het duurde veel te lang om de gegevens in te voeren. We hebben nagedacht over relatief eenvoudige oplossingen, zoals het opknippen van rapportages in stukken, maar bevredigend is dat niet. Bovendien neemt het aantal gegevens alleen maar toe, net als de behoefte aan risicoanalyses, kennis over klantbewegingen en managementinformatie. De bestaande situatie zou in de toekomst alleen maar verslechteren.”

SAP HANA in-memory database
Rabobank bekeek vervolgens de SAP HANA in-memory database, waarmee ze een proof of concept hebben uitgevoerd met geanonimiseerde data uit het eigen datawarehouse. De analyses en rapportages bleken aanzienlijk sneller te maken. Ook de laadtijd bleek substantieel verbeterd te zijn. Bij de Rabobank gaat het om 16 tot 20 terabyte aan gegevens. Het voordeel van SAP HANA is dat daar al een compressiefactor van ongeveer drie in zit, zodat uiteindelijk een hardware-oplossing nodig is voor 5 tot 6 terabyte.

Rabobank Nederland is inmiddels begonnen met het migreren van de gegevens. Ook heeft de coöperatie nieuwe hardware gekocht waarop SAP HANA draait. Ondanks de desinvestering in de bestaande technologie, het aanschaffen van nieuwe soft- en hardware en het migreren van de gegevens, zijn de jaarlijkse exploitatiekosten van SAP HANA fors lager.

Klomps: “Vergeet hierbij ook niet dat we hebben gekozen voor een nieuwe oplossing om managementinformatie boven water te krijgen die het oude platform al vrij snel niet meer kon leveren. Daarnaast hebben we te maken met een toenemend gebruik van tablets en smartphones in onze organisatie. Die mensen zijn gewend om snel informatie te krijgen; die willen niet meer wachten, zoals ze deden terwijl hun pc het werk deed als ze koffie haalden. Die tijd is voorbij. Daar moeten wij op inspelen”, zegt Klomps.

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 248.500 klanten software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.