Die regeling gaat twintig jaar terug en geldt voor ongeveer 300.000 contracten bij Rabobank of dochters Freo of Fideaal.

Rabo zegt bij die compensatie het verschil te berekenen tussen wat de klant heeft betaald en wat volgens het financiële klachteninstituut Kifid had moeten worden betaald. Klanten bij wie dat verschil groter is dan 50 euro krijgen dan de te veel betaalde rente terug. De bank gaat ook te veel betaalde rente op rente vergoeden.

De bank maakte in augustus al bekend dat er compensatie zou komen vanwege de zaak, naar aanleiding van uitspraken van de commissie van beroep van het Kifid in vergelijkbare kwesties bij andere banken. Het Kifid vindt dat deze banken bij de berekening van de variabele rente de beweging van de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Zij moeten de variabele rente opnieuw berekenen en het verschil terugbetalen aan de klant.

Bij een doorlopend krediet wordt een maximum te lenen bedrag beschikbaar gesteld dat de consument kan opnemen wanneer dat nodig is. Dat hoeft niet volledig en er wordt alleen rente betaald over het deel van het krediet dat wordt opgenomen. Rabo stelt zelf dat de renteontwikkelingen over het algemeen goed zijn gevolgd, maar dat er toch verschillen zijn ontstaan bij een beperkt deel van de klanten met doorlopende kredieten of producten waarbij de klant rood mag staan

Met de compensatieregeling is 100 miljoen euro is gemoeid, exclusief kosten voor rente op rente en uitvoeringskosten. De bank heeft de regeling afgestemd met de Consumentenbond. In februari wordt bekend hoeveel in totaal aan kosten is gemoeid met de regeling. Het kan tot eind 2022 duren voordat alle klanten die voor compensatie in aanmerking komen zijn benaderd.

Ook andere banken zoals ING en ABN AMRO zijn met compensatieregelingen gekomen vanwege te veel betaalde rente op leningen. ING heeft voor een compensatieregeling 180 miljoen euro opzij gezet en ABN AMRO trekt daarvoor 250 miljoen euro uit.