Q&A voor SystemsAccountants.

Vragen aan partners van Financial Systems.

In gesprek met Tom Montijn, Manager bij SystemsAccountants, die partner is bij Financial Systems.

Wat houdt jullie bezig bij SystemsAccountants?

SystemsAccountants is een gespecialiseerde recruitment organisatie actief in de niche tussen Finance en IT. Sinds onze oprichting in 1997 helpen wij organisaties met resourcing- en expertise vraagstukken omtrent het implementeren en ondersteunen van financiële systemen. Daarnaast doen we recruitment rondom finance transformaties, project- en programmamanagement en adviseren we bijvoorbeeld organisaties bij systeemselecties.

Welke belangrijke trends ziet SystemsAccountants in financieel management?

Momenteel zie je vooral dat de meeste finance teams en met name de CFO’s worden geconfronteerd met een verandering van de core werkzaamheden binnen de finance functie. Voorheen had men vooral zo goed mogelijk controle over alle financiën en geldstromen van het bedrijf waar de CFO nu te maken krijgen met het aansturen van een brede transformatie agenda. Ze zijn in toenemende mate bepalend voor de veranderingsmentaliteit en acceptatie van technologie binnen een organisatie. Het gebruik van nieuwe cloud finance-systemen en het focussen op gegevens als middel om hun toekomstige groei te stimuleren, is steeds meer de orde van de dag.

Er zijn steeds meer stappen in de richting van automatisering, zoals RPA en AI, die worden gezien als sleutel voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en kostenbesparingen binnen een organisatie. Ook het verder doorontwikkelen en migreren naar cloud versies van de EPM en rapportage systemen in combinatie met het verder toevoegen van analytics en data science zorgen ervoor dat je als organisatie steeds betere data driven strategische keuzes kunt maken, ipv het traditionele rapportage en forecasting op basis van historische data. De combinatie van meer keuze en  sterk verbeterde functionaliteit maakt systeemselecties nog kritischer.

Hoe speelt Systemsaccountants daar op in?

SA heeft het geluk gehad om door de jaren heen met zoveel geweldige bedrijven te mogen samenwerken waarbij we hen hebben geholpen om de juiste beslissingen te nemen vanaf de eerste ERP, EPM en BI implementaties tot de nieuwste cloud- en analytics-projecten waar we momenteel mee helpen. Omdat we zoveel verschillende manieren hebben gezien om nieuwe technologie te gebruiken en met de beste experts op hun vakgebied te werken, zijn we er altijd in staat om onafhankelijke hulp te bieden wanneer bedrijven op zoek zijn naar de juiste weg in de digitale reis. We zijn altijd voorstander geweest van onafhankelijke systeem- en applicatieselecties en het afgelopen jaar is er een grote groei geweest in klanten die op zoek zijn naar deze service om ervoor te zorgen dat ze niet vroeg in het ontwerp van hun nieuwe processen en operating modellen verkeerde keuzes maken. We staan altijd klaar om ervoor te zorgen dat klanten op het juiste moment toegang hebben tot het juiste personeel om het projectsucces te maximaliseren en ervoor te zorgen dat men binnen budget kan blijven.

Welk probleem lost SystemsAccountants op voor financieel managers?

In aanvulling op bovenstaande antwoord helpen we financiële managers bij het maken van de juiste keuzes door ze in contact te brengen met de juiste mensen die ervoor zorgen dat men in staat is om projecten succesvol op te leveren en de resultaten te leveren die ze voor ogen hadden bij het voorstellen van de wijzigingen aan hun organisaties. Ongeacht de toepassing, het proces, de sector of de locatie kunnen we helpen om grip op je projecten te krijgen en de resultaten te maximeren.

Heb je een voorbeeld van een klant en welke resultaten het heeft opgeleverd?

Recentelijk hebben we een van onze opdrachtgevers geholpen bij het selecteren van een nieuw cloud ERP pakket. Enerzijds was er onvoldoende kennis aanwezig van hoe je een selectie traject als dit aanpakt, anderzijds was er nog geen goede business case richting de board welke geconcretiseerd moest worden. Ook was er door een achterstand op de finance afdeling gewoonweg weinig tijd om een traject als dit erbij te doen.

Wij hebben met een van onze onafhankelijke adviseurs dit traject opgepakt. We zijn begonnen met een stappenplan waarin de eerste stap was hoe je tot de juiste processen komt voor het selectietraject. Hoe vertaal je deze in een werkbaar document dat je kan delen met de softwareleveranciers en waar je ze ook op kan beoordelen? Hoe prik je door de presentaties en demonstraties heen?  Hoe zorg je ervoor dat men ook kan bewerkstelligen wat men laat zien? Wat zijn eigenlijk de meest kritische processen? Wat wil je wel/niet terugzien in een proof of concept?

Op basis van de beschreven to-be-processen, leveranciersdemo’s en initiële offertes kon er een heldere business case met roi opgesteld worden, die is goedgekeurd door de board. Vervolgens is men verder het selectietraject doorlopen en hebben we hulp geboden rond de contractonderhandeling, juridische aspecten van het contract en het bepalen van de juiste projectaanpak en leverancier.

Als resultaat heeft men uiteindelijk NetSuite aangeschaft voor 12 landen met een 40-tal entiteiten voor met name de finance processen. Onze toegevoegde waarde zit in een heldere business case icm met het doorlopen van een succesvol selectie traject met een unanieme keuze. Daarnaast waren er in de prijs en juridische zaken veel meer mogelijk als vooraf verwacht en is er een projectaanpak gevonden waarin men grip en controle heeft over het uiteindelijke resultaat.

SystemsAccountantsis aanwezig op Financial Systems en gaat er spreken. Waarom zou je als financieel managers naar die presentatie komen?

In de vorige edities van Financial Systems waar we spraken hebben we door het delen van onze ervaringen geprobeerd mensen stof tot nadenken te geven over hoe je succesvol dit soort projecten kunt managen, hoe je grip krijgt op de projecten en hoe je de juiste keuzes maakt in het voortraject. Op basis van de vele positieve reacties hebben we besloten ook dit jaar door te gaan met het delen van deze ervaringen! We werken met veel bedrijven samen die kleine en grootschalige transformatieprogramma's doorlopen, dus we hebben het geluk veel verschillende scenario's te zien en daarvan te leren.

De gespecialiseerde teams die we bouwen om de verschillende aspecten van digitale verandering te beheren, bieden een uniek en onafhankelijk beeld wat we graag delen en hiermee de finance community kunnen helpen. Zelfs als mensen een klein voor hen relevant punt meenemen, kan het nog steeds een waardevol punt zijn om dat ene project net wel op tijd live te kunnen krijgen.

Bent u er ook bij op 3 oktober?

 

Gerelateerde artikelen