Publieke sector remt economische groei

De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4%, terwijl de publieke sector op 0,2% blijft steken. Decentrale overheden moeten nog altijd fors bezuinigen. Ook voor woningcorporaties, onderwijsinstellingen en goede doelen blijft financieel scherp aan de wind zeilen dé uitdaging.

Dit blijkt uit het Jaarbericht Public Sector van het ING Economisch Bureau.
Ondanks lastige marktomstandigheden die ook in 2015 zullen voortduren, liggen er kansen in alle publieke sectoren. ‘Dienstverlening dichter bij de burger brengen leidt bijvoorbeeld tot slimme innovaties bij overheden. Nu al worden innovaties voor 2015, zoals de wijkteam-aanpak, zichtbaar, met als resultaat het efficiënter en effectiever inzetten van publieke middelen’, aldus Ceel Elemans, ING sectormanager Public Sector.
Gemeenten en woningcorporaties: geld vrijmaken voor meer regie
Ondanks de bezuinigingen kampen gemeenten nog altijd met forse tekorten en oplopende schulden. Gemeenten krijgen met ingang van 2015 veel nieuwe taken op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugd- en ouderenzorg. Zij kunnen door de regie te nemen en slim te organiseren vernieuwende maatschappelijke oplossingen initiëren. Woningcorporaties kunnen hun maatschappelijke waarde aantonen door zich op hun kerntaken te richten. De verwachte geleidelijke verbetering van hun financiële positie komt als geroepen.
 
Onderwijs en goede doelen: strakke financiële sturing en meer ondernemerschap
Ook in het onderwijs is strakke financiële sturing noodzaak door de stijgende kosten per leerling, benodigde investeringen in vastgoed en digitalisering. Tegelijkertijd moeten scholen maatwerk bieden om leerlingen passend onderwijs te geven. 
Tot slot moeten ook goede doelen ondernemerschap tonen in antwoord op de inkomstendruk. Traditionele inkomstenbronnen van goede doelen leveren steeds minder op. Kansen liggen in het opzetten van vernieuwende kleinschalige acties, partnerships met bedrijven en het inspelen op de groei in nalatenschappen.
___________________________________________________________________________________________________
Wilt u als public controller doorgroeien? Staat u voor strategische uitdagingen tijdens bezuinigingen en decentralisaties? Werkt u of gaat u binnenkort werken als public financial maar heeft u geen opleiding? Volg dan de vijfdaagse opleiding Public Controller in een Week en ontdek direct de kennis, instrumenten en vaardigheden die u als public controller moet beheersen. Meld u hier direct aan.
___________________________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen