Provincies houden eigen belastingen

De twaalf provincies houden na het eventueel verdwijnen van de motorrijtuigenbelasting eigen belastingen. Dat staat in het zogenaamde Bestuursakkoord dat de provincies onlangs afsloten met de minister van Binnenlandse zaken.

De afspraken lopen tot 2011. De rijksoverheid en de provinciale overheden zijn hetniet eens over de nieuwe verdeling van gelden en bevoegdheden. Het kabinet eiste een bijdrage van 800 miljoen euro aan rijksdoelen, de provincies wilden op hun beurt meer bevoegdheden.

Naast het feit dat de provincies de belastinggarantie krijgen, decentraliseert de rijksoverheid de regionale uitvoering van de bodemsanering en de natuurwetgeving. Ook op cultureel terrein wordt de rol van de provincie versterkt.

Het gaat dan onder andere om monumentenzorg en de Regionale Historische centra. Twee belangrijke wensen hebben de provincies echter (nog) niet kunnen vervullen en dat is de overgang van de Dienst Landelijk Gebied en het regionaal economisch beleid naar de provincies. De beide betrokken ministeries, LNV en Economische Zaken, zijn erg tegen deze overgang van taken.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen