Producenten drijven hun prijzen op

Grote boosdoener voor prijsopdrijving is de hoge energieprijs.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in juli weer verder gestegen, vooral aangejaagd door de voortdurend oplopende energieprijzen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat liepen de prijzen die producenten vragen voor hun producten in de eurozone op maandbasis met 2,3 procent op. Op jaarbasis ging het om meer dan 12 procent.

Als de energiesector buiten beschouwing worden gelaten, stegen producentenprijzen met 1 procent op maandbasis. Op jaarbasis gaat het dan om een stijging van de prijzen met nog geen 7 procent.

In de hele Europese Unie gingen de producentenprijzen op maandbasis met 2,2 procent omhoog. In vergelijking met juli 2020 stegen de prijzen ruim 12 procent op jaarbasis.

De energieprijzen lagen in de meetperiode bijna een derde boven het niveau van een jaar eerder. Verder lagen de prijzen voor halffabricaten 12,6 procent hoger.

(ANP)