Private Equity presteert beter

Privaat gefinancierde bedrijven presteren beter dan vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen. Ruim tweederde van de toegenomen waarde van ondernemingen met een private equity-eigenaar bestaat uit operationele verbeteringen en de vergrote afzet.

De bedrijven doen het ook in operationele termen beter dan vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen. Slechts een derde van gecreëerde waarde valt toe te schrijven aan risicovolle acties met hoge schulden. Dat blijkt uit onderzoek van Center for Entrepreneural and Financial.

Het onderzoek naar de relatie tussen waardecreatie en private equity ownership werd in opdracht van vermogensbeheerder en pe-adviseur Capital Dynamics gedaan. De onderzoekers onderschrijven het negatieve beeld dat over pe bestaat niet.

Zij bestudeerden 241 firma’s die een periode in de afgelopen 20 jaar (deels) in handen zijn geweest van een private equity-investeerder. De gemiddelde deelname periode bedroeg 3,5 jaar en dat resulteerde in aanzienlijke waardevermeerdering.

Een bedrijf werd in die periode gemiddeld 2,72 keer zoveel waard. Opvallende uitkomst was dat de waardevermeerdering nog steeds 1,81 is als de leverage van de financiering met schulden buiten beschouwing wordt gelaten. De toename van de waarde is volgens de onderzoekers voor 80 procent aan volumegroei te wijten en slechts voor 20 procent aan het verhogen van de marges.

Gerelateerde artikelen