Vennootschapsbelasting daalt naar 22,25 procent

De vennootschapsbelasting gaat vanaf volgend jaar in stappen omlaag van 25 procent dit jaar naar 22,5 procent in 2021.

Dat staat in de Miljoenennota die minister Hoekstra morgen presenteert en die in bezit is van FM.nl. Volgend jaar daalt het hoge tarief al met 0,7 procent en het lage tarief met 1 procent. 

In de Miljoenennota staat verder dat de koopkracht volgend jaar met gemiddeld 1,5 procent stijgt, de werkloosheid daalt van 3,9 naar 3,5 procent en de economie 2,6 procent groeit. Het kabinet verlicht de lasten op arbeid bij het mkb structureel met 100 miljoen euro per jaar.

Lasten van werk en ondernemen verschuiven naar consumptie en vervuiling. Het kabinet verlaagt de belasting op arbeidsinkomen en bedrijfswinsten, maar verhoogt het lage btw-tarief (van zes naar negen procent) en de milieubelastingen.

Een nieuwe bronhef?ng op rente, royalty’s en dividenden pakt de belastingontwijking en belastingontduiking aan. Dat is een maatregel tegen bedrijven die niets toevoegen en alleen mazen in de wet zoeken om hun belastingdruk te verlagen, staat in de Miljoenennota: “Daardoor wordt Nederland minder aantrekkelijk voor bedrijven die niets toevoegen en alleen gebruikmaken van de mazen in de wet om hun totale belastingdruk te verlagen, bijvoorbeeld door via Nederland geld door te laten stromen naar belastingparadijzen.”

Vertrouwen financiële sector niet terug
De Miljoenennota is kritisch over de financiële sector: “Tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis is het vertrouwen in financiële instellingen nog niet terug. Spaarders, hypotheeknemers en afnemers van betaaldiensten en zakelijke kredieten moeten erop kunnen rekenen dat financiële instellingen de belangen van hun klanten vooropstellen en integer handelen.” Hoekstra noemt onder meer de beloningen van topmanagers.

Zolang het vertrouwen in de financiële sector wankel is, voelt het kabinet de noodzaak om meer te interveniëren. Mede door Nederland wordt in Europees verband een verhoging van de leverage-ratio voor systeemrelevante banken onderzocht. Hogere buffers moeten ervoor zorgen dat private investeerders de eerste verliezen kunnen dragen als een bank in de problemen komt. Dat verkleint de kans dat overheden als redder in nood moeten optreden.

Het kabinet pleit voor een diverser financieel landschap. Doel: meer én meer verschillende financiële dienstverleners. Ze wil toetreding van nieuwe spelers bevorderen, bijvoorbeeld door toetredingsbarrières door regelgeving te verminderen. Hierdoor worden huishoudens en bedrijven minder afhankelijk van de in Nederland sterk geconcentreerde bankensector. Een bankenvergunning ‘light’ voor financiële bedrijven die zich toeleggen op een specifiek soort dienstverlening, stimuleert die toetreding. Dit jaar komt het kabinet met een agenda voor de financiële sector, met “maatregelen die nodig zijn om te komen tot een stabiele, integere en innovatieve financiële sector”.

Acht miljard extra investeringen
Het kabinet investeert volgend jaar 8 miljard euro extra: vooral in onderwijs/innovatie (1,9 miljard), defensie (1,2 miljard) en veiligheid (0,5 miljard). Infrastructuur krijgt een impuls van één miljard, voor extra onderhoud aan wegen, knelpunten op het spoor, fietspaden en een betere bereikbaarheid van Schiphol.

Volgend jaar krijgt Nederland een nieuw belastingstelsel met voor de inkomstenbelasting twee schijven: het basistarief, dat voor negen op de tien mensen gaat gelden, wordt 37,05 procent en het toptarief 49,5 procent. Om de gevolgen voor mensen met lagere inkomens (ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) te beperken, verhoogt het kabinet de algemene heffingskorting fors.

Risico’s door handelsoorlog en Brexit
“De fundamenten onder onze welvaart zijn sterk, maar geen garantie voor toekomstige voorspoed”, vindt Hoekstra. Hij wijst op de risico’s van een wereldwijde handelsoorlog. De Nederlandsche Bank schat dat escalatie in 2020 kan leiden tot 75.000 extra werklozen. In de Miljoenennota staat ook dat “onzekerheid rond de Brexit nu al mogelijk effect heeft: terwijl de handel tussen Nederland en de rest van de Europese Unie het afgelopen jaar sterk groeide, is de handel met Groot-Brittannië gestagneerd”. De Brexit is gepland voor maart volgend jaar.

Op nationaal niveau kunnen tekorten op de arbeidsmarkt de economische groei remmen, schrijft Hoekstra. De werkloosheid daalt naar het laagste niveau in achttien jaar. Daardoor heeft één op de vijf ondernemers moeite met het vinden van personeel, vooral in het transport en de ICT. Ook in publieke sectoren zijn er tekorten: in de zorg, het onderwijs, de rechtspraak en bij de politie.

Gerelateerde artikelen