Presentatie resultaten onderzoek ‘mensgericht prestatiemanagement’

Op donderdag 20 maart presenteert onze blogger Rob ter Hedde de eerste resultaten van het onderzoek naar mensgericht prestatiemanagement dat hij samen met de Hogeschool Utrecht heeft uitgevoerd op de International Conference on Management, Leadership & Governance in Boston.

In de eerste fase van dit onderzoek is een online vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd die over een 4-tal dimensies de prestatiegerichtheid binnen organisaties in kaart brengt. De uitkomsten van de vragenlijst bieden organisaties goede aanknopingspunten om de prestatiecultuur verder te verbeteren. In 2014 zal Rob op basis van de resultaten van de eerste fase vervolgonderzoek gaan starten.
 
Rob zal uiteraard bloggen over zijn bevindingen. Ook zal hij zijn verhaal presenteren op het Jaarcongres Controlling op 1 april 2014.  
Zie ook bijgevoegde paper: ‘Is human Oriented Performance Management the Key to High Performance Organizations?’ 

Gerelateerde artikelen