Populariteit thuiswerken daalt

Na een jarenlange stijging in populariteit is thuiswerken dit jaar ineens minder in trek. Gaf een jaar geleden nog 51 van de 100 werknemers aan gedeeltelijk vanuit huis te werken, nu is dat aantal gedaald tot 47. Ook de wekelijkse hoeveelheid thuisgewerkte uren nam af: van elf naar tien.

Mogelijk speelt de huidige crisis een rol in de teruggang. Deze afname in het thuiswerken (min 9 procent) blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young. De afname is opmerkelijk, omdat bijna één op de drie werknemers ieder jaar weer groei in het thuiswerken verwacht en slechts een zeer kleine minderheid een afname voorspelt.

Het enthousiasme van organisaties is echter minder groot: drie kwart wil het aantal thuiswerkuren op het bestaande niveau houden, terwijl de voorstanders van groei en krimp elkaar in evenwicht houden. Hoewel het binnen de meeste organisaties (76 procent) in principe mogelijk is om voor een deel thuis te werken, wordt dit maar door weinig organisaties (9 procent) aangemoedigd.

De voorkeur voor thuiswerken versus werken op kantoor is ongeveer gelijk verdeeld: een derde werkt liever thuis, een derde liever op kantoor en de rest heeft geen voorkeur. De voorkeur voor thuiswerken is relatief groot binnen de overheid, onder kleine organisaties en onder 50-plussers. Werknemers jonger dan 35 jaar en vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd bij de thuiswerkers.

Gerelateerde artikelen