Plasterk: ‘Nederland kan zich meten met Berlijn en Cambridge’

Ronald Plasterk deelt visie op investering in medicijnsector

Volgens oud-minister en medicijnontwikkelaar Plasterk zijn doelgerichte uitgaven en risicobereidheid belangrijk voor ondernemerschap in de medische- en biotechsector. Volgens Plasterk is het cruciaal om te focussen op eerlijke keuzes en het minimaliseren van zijpaden. Dat zei hij tegen journalist en jurist Yilmaz Biter van de website voor investeringen, Private Equity en overnames & fusies MenA.nl op de Sanquin Labsessie plaats, georganiseerd door het Sanquin Research Fund. Daar deelden meerdere sprekers hun visie op innovatie in de Life Sciences.

  • Nederland als investeringsland
  • alle faciliteiten zijn van belang
  • risicobereidheid is een voorwaarde

Plasterk onderstreepte het belang van excellente medewerkers in het succes van een onderneming. Daarnaast sprak hij over de valorisatie van biotechnologie en life sciences in Nederland. Hij benadrukte dat goede faciliteiten, zoals start-upgebouwen in de nabijheid van academische instituten, van essentieel belang zijn.

Faciliteiten

Deze faciliteiten moeten ook voorzien zijn van vergunningen, kantines, goede computerverbindingen en vergaderruimtes, om een gunstige omgeving te bieden voor start-ups. Bovendien pleitte hij voor het minimaliseren van voorwaarden, om investeerders en partners soepel te betrekken bij de groei van een academische start-up. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Nederland als investeringsland

Tot slot keek Plasterk naar de situatie in andere Europese landen en erkende hij dat Nederland het in de Life Sciences niet slecht doet. Hij prees de ondernemingsgeest, het gebrek aan hiërarchie en de kosmopolitische aard van Nederland als positieve factoren voor ondernemerschap. Hij benadrukte dat Nederland aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders en professionals, en in dit opzicht zich kan meten met steden als Berlijn en Cambridge.

Gerelateerde artikelen