Pierre Malmartel, CFO SigmaKalon: ‘Een beursnotering is ons uiteindelijke doel’

fallback
De CFO van Sigma Kalon, de Fransman Pierre Malmartel begon zijn carrière bij het hoofdkwartier van het Franse olieconcern Total. Zodoende heeft hij het wordingsproces van de leverancier van decoratieve verven vanaf het prille begin meegemaakt. SigmaKalon, een samenvoeging van Sigma Coatings en Kalon, is in 1999 ontstaan uit de fusie tussen de verfgroepen van Petrofina en Total. Zijn ervaring met de verfindustrie gaat echter al verder terug. In 1994 werd hij Finance & Strategy director van de verfdivisie bij Total. Na diverse leidinggevende financiële en operationele functies te hebben bekleed, is hij sinds 2003 CFO op groepsniveau.

Het is tevens het jaar waarin SigmaKalon vooral op financieel gebied een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Begin 2003 was het bedrijf nog een onbeduidend onderdeel van de Franse oliegroep Total. De financiële afdeling bestond uit een groepje van acht financials die een marginale (vooral rapporterende) rol hadden. Later dat jaar heeft de Amerikaanse venture capitalist Bain Capital in samenwerking met een consortium van banken SigmaKalon overgenomen. De financiële afdeling op groepsniveau groeide naar 25 mensen en verantwoording was de bottomline. Het was de start van een periode die het bedrijf definitief op de kaart heeft gezet. De afgelopen maanden heeft er bij SigmaKalon opnieuw een herfinanciering plaats gevonden. Een aantal banken, waaronder ING heeft de oorspronkelijke financiering overgenomen. Het gaat om een bedrag van 1,3 miljard euro.

Publicitaire luwte
SigmaKalon heeft in het verleden nooit echt gezocht naar media-aandacht. Het verkeerde, zeker in Nederland, in de publicitaire luwte van haar grote concurrent Akzo. Malmartel vindt echter dat er nu met het herfinancieringsproces aanleiding genoeg is de publiciteit te zoeken. Malmartel: “Deze kapitaalinjectie levert het bedrijf veel voordelen op. Zo kunnen we profiteren van lagere interestvoeten op de internationale financiële markten. Natuurlijk past het ook in onze groeistrategie. Sinds 2003 heeft SigmaKalon reeds een aantal overnames gedaan, met name in Oost-Europa.

Verder zijn we een joint-venture gestart met Samsung in Zuid-Korea op het vlak van scheepvaartverven. In Europa streven we ernaar om onze nummer twee positie te verstevigen” Malmartel windt er geen doekjes om dat een beursnotering het uiteindelijke doel is van SigmaKalon.

Malmartel’s functioneren als CFO rust op twee belangrijke peilers. “Intern streef ik ernaar dat onze ambitieuze doelstellingen worden gerealiseerd. Extern moet ik ervoor zorgen dat de financiële gemeenschap vertrouwen blijft houden in SigmaKalon. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij ons ook bezighouden met governance en compliance. Van US GAAP maken we de overgang naar IFRS. Dat verloopt vrij soepel, omdat er tussen de twee standaarden geen grote verschillen zitten”.

Fundament
De zeven businessunits van SigmaKalon vormen het fundament van de onderneming. Malmartel bestempelt het contact dat hij met de financiële directeuren van alle bedrijfseenheden heeft als essentieel voor de financiële bedrijfsvoering. “Met elk van de managers heb ik een hechte vertrouwensband. Ik heb ook een belangrijke vinger in de pap gehad wat betreft de aanstelling”. Malmartel tenslotte: “Het leuke aan dit bedrijf is de enorme gevarieerdheid aan culturen. Om een voorbeeld te geven: alleen de board telt al vier verschillende nationaliteiten”.

Bas Ruts, financieel directeur van de businessunit Marine and Protective Coatings beaamt de woorden van Malmartel. “Elke week ben ik zeker wel een aantal uur te vinden in Uithoorn. Nu is dat voor mij een stuk makkelijker, omdat ons kantoor in Amsterdam is gevestigd. Ik heb dan ook vrij intensief contact met de CFO, alsmede met de medewerkers van de centrale financiële afdelingen.”

Vrijheid
“Dat betekent overigens niet dat we als business niet de vrijheid krijgen om zelfstandig te opereren. Elke bedrijfseenheid heeft een eigen financiële afdeling. Op businessunitniveau hebben we bijvoorbeeld een ERP-systeem (SAP R3) geïmplementeerd. Dat neemt niet weg dat een aantal zaken, zoals tax, treasury en legal beter op centraal niveau kunnen plaatsvinden.

Ruts merkt op dat rol van finance steeds belangrijker wordt binnen SigmaKalon. “Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren in steeds meer landen in Europa, Afrika en Azië gevestigd. Thema’s zoals vreemde valuta, transferpricing, tax en compliance in reporting spelen daardoor een grotere rol. De herfinanciering heeft binnen onze organisatie vooral gezorgd voor rust. Daardoor kunnen we ons veel meer concentreren op de business en eventuele acquisities”.

Mogen wij u ook interviewen? Heeft u onlangs als controller of financieel-manager een interessante carrière-stap gemaakt? Een stap die u met 10.000 collega’s wilt delen? Stuur dan een mailtje met een korte toelichting naar de redactie. Dan kunnen onze journalisten u interviewen.

Gerelateerde artikelen