Performance management voor marketing en inkoopafdelingen vaak onmogelijk

fallback
Managers zijn het minst tevreden met de management informatie over marketing -en inkoopprocessen. 27% van de verantwoordelijken is ontevreden met de stuurinformatie over het inkoopproces en 39% vindt de management informatie over het marketingproces ontoereikend. De finance afdeling scoort daarentegen veel beter. Dit blijkt uit de ICT Productivity Monitor van Heliview, een onderzoek onder bijna 400 organisaties met meer dan 50 werknemers.

Een mogelijke oorzaak volgens Heliview is het beperkte gebruik van ondersteunende software door marketing -en inkoopafdelingen. Van de organisaties met meer dan 50 werknemers heeft immers 99% een finance afdeling en 94% beschikt over een financieel softwarepakket. Oftewel bijna alle organisaties. Verder is er bij 83% van de organisaties een marketing afdeling aanwezig en slechts 33% beschikt over een CRM systeem.

Kijkend naar inkoopafdelingen, bij 76% van de organisaties aanwezig, valt op dat maar 11% Supply Chain Management software gebruikt en 20% een systeem heeft voor Supplier Relationship Management.

Op ruim 50% van de inkoop -en marketingafdelingen is de inzet van ICT dus beperkt en mogelijk niet optimaal. Heliview verwacht wel een toename in het CRM gebruik in 2006 en 2007. Van alle organisaties met meer dan 50 werknemers is 42% van plan te investeren in nieuwe bedrijfsapplicaties. Hiervan investeert ruim 26% in CRM systemen. De vraag naar Supply Chain Management software is overigens minimaal.

Verder neemt de aandacht voor Business Performance Management gestaag toe. Steeds meer managers zien het belang en de noodzaak van integrale management informatie en stuurmogelijkheden. Momenteel maakt 13% gebruik van een BPM applicatie en 7% van alle grootzakelijke organisaties (>500 werknemers) investeert op korte termijn.

Bron: Heliview

Gerelateerde artikelen