Percentage snelgroeiende bedrijven in Nederland gehalveerd

Nederland scoort bovengemiddeld goed als het gaat om het percentage snelgroeiende bedrijven. Toch is het percentage snelgroeiende bedrijven in Nederland gedurende de afgelopen zeven jaar gehalveerd. Dit blijkt uit de nieuwe ScaleUp Dashboard van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). ScaleUp Dashboard is een nieuw, jaarlijks onderzoek naar snelgroeiende bedrijven in Nederland en wordt gehouden onder leiding van Justin Jansen, professor Corporate Entrepreneurship aan RSM.

‘Uit het onderzoek komt naar voren dat snelgroeiende bedrijven 70.000 nieuwe banen hebben gecreëerd in een periode van drie jaar. Ze zijn daarmee de ruggengraat van onze economie. Het gaat hierbij dus over minder dan een half procent van alle bedrijven in Nederland die verantwoordelijk zijn voor dit grote aantal nieuwe banen,’ stelt Jansen. ‘Ondanks deze sterke uitgangspositie is het percentage aan snelgroeiende bedrijven in Nederland echter drastisch gedaald. Om de voorsprong te behouden zullen we ons meer moeten richten op het stimuleren en faciliteren van snelgroeiende bedrijven.’

Uit de ScaleUp Dashboard blijkt dat 5.4 procent van Nederlandse bedrijven met meer dan 10 medewerkers een snelgroeiend bedrijf is. ‘Dat percentage ligt ruim boven het percentage snelgroeiende bedrijven dat zich in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk bevindt, juist die landen die de afgelopen jaren zijn genoemd als de scale-up naties van Europa’, aldus Jansen. Ondanks dat de absolute aantallen snelgroeiende bedrijven in die landen hoger zijn, blijkt Nederland relatief meer snelgroeiende bedrijven te hebben met een jaarlijkse groei van minstens 20 procent gedurende een driejarige periode. In het Verenigd Koninkrijk kan 4.6% van de bedrijven met meer dan 10 medewerkers worden geclassificeerd als een snelgroeiend bedrijf, in Frankrijk en Duitsland liggen deze percentages zelfs nog iets lager.

Snelgroeiende bedrijven verdubbelen omzet en aantal medewerkers

De ScaleUp Dashboard heeft alle snelgroeiende bedrijven van Nederland in kaart gebracht. Gedurende de periode 2011-2014 hebben deze bedrijven een gemiddelde omzetgroei gerealiseerd van 119 procent en is de werkgelegenheid bij deze bedrijven toegenomen met 125 procent. Gemiddeld is een snelgroeiend bedrijf in de afgelopen drie jaar gegroeid van 20 naar 45 full-time medewerkers. Een van de belangrijkste uitdagingen voor snelgroeiende bedrijven is dan ook om ambitieuze en goedopgeleide mensen aan te kunnen trekken.

Minder bedrijven realiseren snelle groei
 
Het is desondanks alarmerend om te constateren dat het percentage snelgroeiende bedrijven in Nederland gedurende de afgelopen zeven jaar is gehalveerd: van 11 procent tot 5.4 procent. ‘We moeten deze negatieve trend zo snel mogelijk zien te doorbreken’, aldus Jansen. ‘De economische teruggang gedurende de afgelopen jaren vormt een van de belangrijke oorzaken voor de teruggang in het aandeel snelgroeiende bedrijven. Ondanks positieve signalen over de concurrentiekracht van Nederland blijkt het voor Nederlandse bedrijven nog steeds erg moeilijk om nieuwe groeimarkten te betreden en meer waarde te creëren dan voorheen. Nederlandse bedrijven houden zich hoofdzakelijk bezig met het doorvoeren van kostenverlagingen, consolidaties en het verbeteren van de productiviteit. Hoewel deze strategie heeft geholpen bij het overleven in crisistijd en tevens de bedrijfsresultaten langzaam heeft verbeterd, blijkt snelle groei voornamelijk behaald te worden door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, het betreden van nieuwe afzetmarkten en het innoveren van de producten en diensten.’

Specifieke oplossingen

Jansen stelt dat de recentelijke positie van Nederland als een van de meest concurrerende landen van de wereld een goed uitgangspunt is. ‘Maar we zullen ons moeten realiseren dat snelgroeiende bedrijven uitdagingen hebben die meer specifieke oplossingen vergen. Uit de ScaleUp Dashboard blijkt dat de meeste snelgroeiende bedrijven tussen de 10 en 50 medewerkers hebben. Dit zijn veelal jongere MKB bedrijven die vaak niet alleen een goed product of dienst hebben maar ook de ambitie om sneller te groeien, maar spaak lopen op financiering, leiderschapskwaliteiten, het aantrekken van nieuwe mensen en de toegang tot nieuwe groeimarkten. Ze zijn dus in potentie een snelgroeiend bedrijf, maar hebben moeite om de groeispurt daadwerkelijk te realiseren.’

Ambitieus beleid noodzakelijk

Op dit moment vallen veel van deze bedrijven tussen wal en schip. Meer dan een derde van de snelgroeiende bedrijven is actief binnen de groot- en detailhandel of zakelijke dienstverlening en valt daarmee buiten de programma’s die worden ontwikkeld binnen het topsectorenbeleid. Door toedoen van StartUpDelta is er de afgelopen periode veel aandacht geweest voor het opzetten van een ecosysteem voor startups in Nederland. Hoewel startups belangrijk zijn voor het creëren van bedrijvigheid en innovatie, zullen we moeten realiseren dat het opstarten van een bedrijf heel anders is dan het realiseren van snelle groei. Voortbouwend op het succes van nationale en regionale initiatieven om startende bedrijven te stimuleren en te faciliteren is het nu de hoogste tijd om het eco-systeem voor snelgroeiende bedrijven verder te ontwikkelen.

‘Ik zou willen pleiten voor een ambitieus doel om in drie jaar tijd 500 nieuwe snelgroeiende bedrijven in Nederland te realiseren. Dat is 1 procent van alle bedrijven in Nederland met meer dan 10 medewerkers’, aldus Jansen.

• ScaleUpDashboard 2015

Gerelateerde artikelen