Pensioenuitkering beschikbare premieregeling daalt sterk

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het vierde kwartaal van 2014 met maar liefst 18% gedaald. Voor jongere werknemers is de daling het grootst: een 25-jarige zag zijn pensioenuitkering met 27% dalen.

Deze sterke daling is het gevolg van veranderde wetgeving en een verdere daling van de marktrente. Voor een 40-jarige met een modaal inkomen daalde de maandelijkse pensioenuitkering in een jaar tijd met 221 euro.
Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Met de Pensioenvergelijker peilt Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen, ook wel DC-regeling genoemd. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarige zich ontwikkelt onder invloed van onder andere wet- en regelgeving, beurskoersen, inflatie en marktrente.
Nieuwe wetgeving van kracht
De wetgever bepaalt hoeveel pensioen een werknemer maximaal mag opbouwen. In 2006 en 2014 is dit maximale pensioen verlaagd. Met ingang van 2015 is dit opnieuw verlaagd. Hierdoor zijn veel pensioenregelingen aangepast. De aanpassing verklaart bijna driekwart van de daling van de index. Ook de verwachte pensioenuitkering van een gemiddelde middelloonregeling is gedaald als gevolg van deze nieuwe wetgeving.
Marktontwikkelingen
Naast de aangepaste wetgeving is de verdere daling van de index met name het gevolg van de dalende marktrente in het vierde kwartaal van 2014. Bij een lagere marktrente is het duurder om een pensioen aan te kopen, wat zorgt voor een lagere uitkering op de pensioenleeftijd. De rentedaling in het vierde kwartaal is het grootst geweest voor lange looptijden. Dit heeft tot gevolg dat vooral jongere werknemers een lagere pensioenuitkering in het vooruitzicht hebben.
Uit de Pensioenvergelijker blijkt verder dat de uitkering voor een 25-jarige met 27% daalde ten opzichte van het vorige kwartaal. De oorzaak is een daling van de marktrente op de zeer lange termijn. Voor een 55 jarige daalde de index met 15%. 
Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan een pensioen tegemoet zien van 579 euro per maand. Vorig kwartaal was dat nog 702 euro per maand. Begin vorig jaar lag de verwachte uitkering op 800 euro.
Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen