‘Pensioenopbouw veel werkenden onvoldoende’

Eén op de drie Nederlandse werknemers in loondienst bouwt onvoldoende pensioen op. Bij zzp'ers zijn dat er zelfs meer dan vier op de tien, blijkt uit onder

Bij die cijfers zijn alle vormen van vermogensopbouw meegerekend, zoals bijvoorbeeld een vrijwel afgelost huis.

De meeste werkenden weten niet of hun pensioenregeling beter of slechter is dan gemiddeld. De pensioenopbouw wordt ook zelden meegenomen in salarisonderhandelingen bij een wissel van baan.

Hoe goed het pensioen is, hangt daarnaast niet alleen af van individuele omstandigheden zoals het carrièreverloop, maar ook van de kwaliteit van de pensioenregeling waar werknemers onder vallen. Die regelingen zijn het best voor werknemers in de sectoren overheid, zorg en bouw.

Het slechtst zijn de pensioenregelingen in onder meer de sectoren zakelijke dienstverlening, uitzend- en detacheringsbedrijven, beveiliging en vervoer. In die sectoren hebben relatief veel werknemers een pensioen dat lager is dan 70 procent van het eerdere inkomen.

Rabobank-econoom Leontine Treur wijst daarom op het belang van inzicht in de eigen pensioenopbouw. ,,Voor een grote groep mensen is het verstandig om zelf extra vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld door zelf te sparen of te beleggen. Of door extra af te lossen op de hypotheek.''

(ANP)

Gerelateerde artikelen