Paul de Hek (DC Advisory):’Sommige sectoren minder aantrekkelijk voor financiers’

Alternatieven voor afnemende bedrijfsfinanciering banken kosten meer

Het aanbod aan financieringsvormen gaat op middellange termijn toenemen, maar wel tegen een rentemarge die hoger ligt dan de huidige rente van financierende banken. Dat verwacht managing director Paul de Hek van corporate finance adviseur DC Advisory in reactie op vragen over de teruglopende bedrijfsfinanciering door Europese banken (waarover de Europese Centrale Bank onlangs berichtte). Reden voor FM.nl om Paul De Hek 5 vragen te stellen.

FM.nl (1/5): Waar merken CFO’s aan dat deze dalende trend gaande is?

Paul de Hek: “De banken zijn inderdaad ‘strenger’ geworden bij de beoordeling van kredietaanvragen. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn er strengere regels omtrent aan-te-houden Tier 1 kapitaal vanuit de centrale banken. Daarnaast speelt ook de hogere rente een rol. Daarmee wordt namelijk de draagkracht voor leningen door bedrijven, beïnvloedt. CFO’s zullen merken dat gesprekken met banken langer duren en moeizamer verlopen, onder meer leidend tot een grotere informatiebehoefte van banken. Hiermee is het warm houden van bestaande bankrelaties nóg belangrijker geworden. Daarnaast is er macro-economische en geopolitieke onzekerheid, welke een rol speelt bij de bereidwilligheid om te financieren.”

 

FM.nl (2/5): Zijn er sectoren, regio’s, soorten bedrijven en soorten bedrijfskredieten die harder dan het gemiddelde dalen of juist minder hard dalen?

Paul de Hek: “Ondernemingen in sectoren die algemeen worden gezien als ‘cyclisch’, zijn minder in trek. Een voorbeeld daarvan zijn leveranciers aan de automotive-keten. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die minder met ESG-thema’s bezig zijn. Aan de andere kant staan groeiende ondernemingen met een technologische basis, zoals software of software-gedreven dienstverlening, welke blijvend in trek zijn, mits reeds winstgevend.” [Artikel gaat verder na volgende alinea]


Lees ook:


 

FM.nl (3/5): Welke CFO’s moeten zich zorgen maken?

Paul de Hek: “CFO’s die groeikapitaal zoeken of hun banken-consortium willen verbreden omdat ze de maximale leen-capaciteit bij hun huis-bank hebben bereikt, zitten veelal in een lastig pakket. Afhankelijk van de sector zijn private debt fondsen een alternatief, maar de kosten daarvan zijn significant hoger. CFO’s die nog moeten herfinancieren op leningen met een rentetarief afgesloten in de laatste 4 jaar moeten zich voorbereiden op rentelasten die veel hoger liggen dan afgelopen jaren.”

 

FM.nl (4/5): Wat raadt u de financiële afdelingen aan ?

Paul de Hek: “Financiële afdelingen moeten tijdig hun voorbereidingen treffen, en dat qua datavoorziening diepgaander doen dan in het verleden. Daarbij zullen ze open moeten staan voor meerdere financierings-producten, zoals leasing en private debt fondsen [private debt fondsen houden schulden en kredieten aan in portefeuille-beleggingen waardoor onzekerheden in de vraag en waarde worden vermeden -redactie] alsmede voor het geven van onderpand en garanties.”

 

FM.nl (5/5): Kunt u schetsen wat er gebeurd, indien deze dalende trend in financiering zich doorzet ?

Paul de Hek: “Ik verwacht dat er middellange termijn meer aanbod komt van alternatieve financieringsbronnen zoals private debt fondsen, die zich niet alleen richten op hoge-kwaliteit ondernemingen in technologie en clean energie, maar ook flexibele financiering gaan aanbieden voor klassieke industriële, dienstverlening en consumenten ondernemingen. Dit zal echter op een rentemarge zijn die bóven die van een bank ligt (dus duurder kapitaal). Hierbij zal de leverage ratio naar verwachting niet perse hoger zijn dan die van banken, wat nu veelal wel het geval is bij financiering door private debt fondsen.”


Paul de Hek heeft bijna 20 jaar ervaring in investment banking. Hij is mede-manager in de Benelux van DC Advisory. Daarvoor was hij onder meer Managing Director bij ING Corporate Finance waar hij zich richtte op Infrastructuur en Industrie. Ook werkte hij in het verleden voor KPMG Corporate Finance. De Hek werd enkele jaren geleden ‘Dutch Mid-Market M&A Advisor of the Year’ en heeft een master in Actuariële Wetenschappen en haalde een MBA in Lausanne (Zwitserland).


 

Gerelateerde artikelen