Partner CFO Day: Tom van Wijngaarden en Karen Harmsen, Stibbe

Stibbe is een kantoor waarin advocaten, notarissen en fiscalisten geïntegreerd samenwerken en een zogenaamde full service bieden aan hun cliënten in een internationaal georiënteerde algemene ondernemingsrechtelijke praktijk.

In de kantoren in Amsterdam en Brussel wordt het lokale recht beoefend, terwijl in de vestigingen London en New York uitsluitend Nederlands recht wordt beoefend. In internationaal verband vormt Stibbe een alliantie met Herbert Smith (Engeland) en Gleiss Lutz (Duitsland).

Binnen Stibbe is er een grote groep advocaten die zich vanuit verschillende disciplines (procesrecht, jaarrekeningexpertise en strafrecht) bezighoudt met alle aspecten van het jaarrekeningenrecht, in meer internationale termen genoemd Financial Reporting.

Gedacht kan worden aan het voeren van jaarrekeningprocedures bij de Ondernemingskamer te Amsterdam, het geven van advies in jaarrekeningtechnische aangelegenheden zoals de verwerking van financiële instrumenten in de jaarrekening, of allerlei vragen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid voor jaarrekeningen of prospectussen.

Van Wijngaarden en Harmsen maken deel uit van deze groep. Beiden zijn gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht. Van Wijngaarden houdt zich daarnaast bezig met vennootschappelijke en effectenrechtelijke vraagstukken, terwijl Harmsen zich mede richt op de civielrechtelijke aansprakelijkheid.

WHAT LEADS TO HIGH PERFORMANCE?
“Wij zien het realiseren van high performance voor ons kantoor door het leveren van topkwaliteit in onze diensten”, vertelt Harmsen. “De advocatuur is een dienstverlenende markt waarin vele aanbieders zich begeven.

Daarom is het leveren van topkwaliteit de belangrijkste onderscheidende factor die er is. Wij zijn er van overtuigd dat doordat wij kwalitatief hoogwardige diensten leveren, bijdragen aan kwalitatief hoogstaande performance van de onderneming.”

Van Wijngaarden vult aan: “Vanuit die gedachte richten wij ons op de top van de markt. Het leveren van hoogstaande kwaliteit is voor ons min of meer een bestaansvoorwaarde .Wij kunnen alleen de top van de markt bedienen als we de kwaliteit leveren die vanuit die markt van ons verwacht wordt.”

Om topkwaliteit te kunnen leveren is het voor Stibbe van groot belang dat de interne opleidingen van zodanig niveau zijn dat ze de vereiste kwaliteit ook aan hun cliënten kunnen bieden. Harmsen: “We doen heel veel aan opleidingen. Niet alleen voor de jonge mensen, maar ook de meer ervaren advocaten worden jaarlijks bijgeschoold op vele onderwerpen.”

Voor eerstejaarsmedewerkers heeft Stibbe een mini-MBO opgezet die plaatsvindt aan de gerenommeerde business school INSEAD. “Dit is een financieel gerichte opleiding, leggen Harmsen en Van Wijngaarden uit.

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze medewerkers behalve op juridisch gebied ook hun financiële competenties verder ontwikkelen zodat ze een volwaardig gesprekspartner kunnen zijn voor onze cliënten. De breedte van de opleiding die wij verzorgen, onderscheidt ons van andere advocatenkantoren.”

VOOR DE VEILING
Stibbe besteed veel aandacht aan vormen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die goed passen binnen hun onderneming. Zo hebben ze een Pro Bono Commissie die clienten ondersteunen die de vaak hoge juridische lasten niet kunnen dragen voor zaken met een belangrijke precedentwerking.

Daarnaast ondersteunt Stibbe bijvoorbeeld IMC Weekendschool, een organisatie die aanvullend onderwijs geeft aan gemotiveerde jongeren uit sociaal-economische achterstandswijken. Medewerkers van Stibbe verzorgen voor deze opleiding het vak Recht.

Voor de veiling biedt Stibbe de hoogste bieder vier VIP-kaarten aan voor een Ajax thuiswedstrijd. De wedstrijd zal of de voorronde van de Champions League zijn of (afhankelijk van de uitslag van de Playoffs in mei) kaarten voor de eerste ronde van de UEFA Cup. De opbrengst zal toekomen aan de IMC Weekendschool te Amsterdam.

NAAM: Tom van Wijngaarden
GEBOORTEJAAR: 1963
OPLEIDING EN LOOPBAAN: 1981-1985: Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 1986/1987: Avondstudie rechten tijdens militaire dienstplicht. 1987-1990: Studie voltijds aan de Rijksuniversiteit Groningen voortgezet en voltooid. Sinds 1990 als advocaat werkzaam bij Stibbe, sinds 1998 is hij partner.

NAAM: Karen Harmsen
GEBOORTEJAAR: 1971
OPLEIDING EN LOOPBAAN: 1989-1993: Economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit; 1992-1995: Rechten aan de Vrije Universiteit; 1993-1995: Postdoctorale opleiding tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit. Vanaf 1996 werkzaam als advocaat bij Stibbe, sinds 2004 als partner aan Stibbe verbonden.

Gerelateerde artikelen