Partner CFO Day, Ad Rijken, Delta Lloyd Groep

Delta Lloyd Groep biedt klanten zekerheid. Verzekerd zijn van een inkomen is daarvoor de basis. Delta Lloyd Groep ziet het daarom als een van de voornaamste taken om dat inkomen, zowel van particulieren als van bedrijven, veilig te stellen. Niet alleen voor dit moment, maar ook voor de toekomst.

Het beheren van pensioenen, het verzekeren van grootzakelijke schade, het waarborgen van zorg en inkomen, het sluiten van raamwerkovereenkomsten voor werknemersverzekeringen en het geven van advies op het gebied van sparen, beleggen en hypotheken behoren tot de financiële diensten en producten die Delta Lloyd Groep levert.

De financiële dienstverlener bestaat uit zeven bedrijfsonderdelen, te weten Delta Lloyd Verzekeringen, OHRA Verzekeringen, ABN AMRO Verzekeringen, Delta Lloyd Asset Management, Delta Lloyd Bankengroep, Delta Lloyd Deutschland en Delta Lloyd België. Met 8 procent van de Nederlandse verzekeringsmarkt in handen is Delta Lloyd Groep de vijfde verzekeraar van ons land.

Vanzelfsprekend is het voor de groep van groot belang om in de andere thuislanden, België en Duitsland, net zo toonaangevend te zijn. Ad Rijken houdt zich als directeur Concernrelaties hoofdzakelijk met de zakelijke klant bezig. Daartoe heeft hij begin 2006 de unit Concernrelaties binnen Delta Lloyd Groep opgezet.

Het grote aanbod van financiële producten en diensten via de verschillende labels was voor de zakelijke klant ondoorzichtig geworden. Door alles te bundelen in één loket wist Ad Rijken dat probleem te ondervangen. De unit Concernrelaties richt zich op de grootzakelijke markt en behandelt alleen klanten met minstens 500 werknemers in Nederland, België en Duitsland.

Concernrelaties regisseert en begeleidt het hele proces, van de introductie van bepaalde financiële producten en diensten tot het daaropvolgende verkoopen onderhandelingstraject. Rijken is het gezicht van Concernrelaties. In die hoedanigheid kan hij uit het totaalaanbod van Delta Lloyd Groep putten om zijn klanten tailormade producten te leveren. Of het nu gaat om een product van ABN AMRO Verzekeringen of een vastgoedportefeuille via Delta Lloyd Vastgoed.

De toegevoegde waarde is dat cliënten binnen Delta Lloyd Groep nog maar één aanspreekpunt hebben. In nauw overleg met Rijken kunnen zij het product zoeken dat het beste bij hen past.

LEADERSHIP IN FINANCE
Wat betekent leadership voor de organisatie? Voor Concernrelaties betekent het dat ik intern graag leading ben in het verkoopproces binnen de grootzakelijke markt. Ik draag daaraan bij door me bijna alleen met de klant bezig te houden en deze van goed advies te voorzien.

Het grote voordeel voor de klant is dat hij one point of contact op directieniveau heeft. De klant stelt een vraag en krijgt een antwoord. Van alles wat er in de black box gebeurt, merkt hij niks. Onze raad van bestuur heeft speciaal een directeur en een aantal toegewijde mensen vrijgemaakt om zich nagenoeg alleen met het verkoopproces bezig te houden. Dat levert resultaat op.

De resultaten van Delta Lloyd Groep mogen er zeker zijn. Ondanks het moeilijke jaar 2008 hebben we toch een stijging van 12 procent bruto premie- inkomsten geboekt. Tevens heeft S&P onze double-A Rating bevestigd. Misschien wel het belangrijkste is dat wij als een van de weinige grote verzekeringsbedrijven in de markt geen staatsteun nodig hebben. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.

Met off-balance pensioenconstructies heeft Concernrelaties al veel succes gehad. Er is nog steeds grote belangstelling voor, maar omdat de pensioenfondsen nu in zwaar weer zitten, hebben veel van deze fondsen momenteel onvoldoende middelen om pensioenen bij ons onder te brengen. Dit blijft een belangrijk product, zeker wanneer de markten weer herstel laten zien. Wat we momenteel veel doen is het afsluiten van raamovereenkomsten voor gouden handrukken van bedrijven met afvloeiingsregelingen.

Door het beste product per label te selecteren kunnen bedrijven en dus de ex-werknemers hier een aanzienlijk inkoopvoordeel uit halen. Hetzelfde geldt voor de privé-verzekeringen van werknemers. Tot slot zijn we ook heel actief in de markt voor grootzakelijke schade. Winstgevende business voor Delta Lloyd Groep genereren blijft voor mij een belangrijk onderdeel van leiderschap. Maar het belangrijkste is dat de klant vooropstaat. Mijn missie is het bieden van zekerheid en het beste rendement.

Naam: Ad Rijken
Functie: directeur Concernrelaties
Bedrijf: Delta Lloyd Groep
Geboortejaar: 1957
Opleiding: na de middelbare school diverse bedrijfsgerichte opleidingen en avondstudies op het gebied van sales, verzekeringen en marketing
Carrière: begon zijn carrière in 1976 op de wiskundeafdeling van verzekeraar Equity & Law. Doorliep hier diverse afdelingen en leerde zo het levensverzekeringsvak. In totaal zou Rijken zestien jaar bij dit bedrijf werken. Vervolgens werd hij adjunct-directeur bij NVS Leven, dochter van de Nederlandse Verzekering Sociëteit (NVS) en destijds de kleinste levensverzekeringsmaatschappij van Nederland. Hij deed hier alles, van productontwikkeling IT tot aan verkoop en marketing. Na vijf jaar trad hij aan als directeur verkoop bij Delta Lloyd Levensverzekering. Dit heeft hij exact vijf jaar gedaan. Hierna geëmigreerd naar Duitsland, waar hij toetrad tot de directie van Delta Lloyd Deutschland. Hier was hij hoofd marketing, sales en het collectieve bedrijf. In 2006 keerde Rijken terug naar Nederland, waar hij Concernrelaties opzette. Hiervan is hij tot op heden directeur.
Omzet: circa 8.8 miljard euro (gehele Delta Lloyd Groep)
Medewerkers: 6.674 (België, Duitsland, Nederland)