Overnamepogingen middenbedrijf regelmatig vroegtijdig afgebroken

Bijna veertig procent van de ondernemers in het middenbedrijf heeft in de afgelopen vijf jaar aan een overnameproces deelgenomen, maar heeft dat ook afgebroken. Toch verwacht het middenbedrijf te groeien; maar liefst de helft van de ondervraagde ondernemers verwacht de komende 12 maanden een verdere toename in personeel.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Mid Market Monitor van Deloitte over het middenbedrijf.
 
In de Mid Market Monitor wordt bedrijven hun mening gevraagd over het ondernemersklimaat, investeringen en toekomstverwachtingen. Van de ondervraagde ondernemers heeft 38 procent in de afgelopen vijf jaar aan een overnameproces deelgenomen dat vroegtijdig is afgebroken. 
Mennolt Beelen, managing partner Deloitte, verklaart: “We zien hierin een duidelijk verschil tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven, respectievelijk 41 en 28 procent. Ook in hun zoektocht naar groei zijn familiebedrijven sterker geneigd te streven naar een zo groot mogelijke continuïteit van het bedrijf. Ze hebben van nature een voorzichtigere cultuur en zijn eerder geneigd een transitie voortijdig af te breken. We zien een grote diversiteit aan redenen om het overnameproces af te breken, maar de belangrijkste zijn prijs- en risicofactoren.”
 
Meer dan 35 procent van de ondernemers geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat zij in de komende 12 maanden zullen fuseren, een overname doen of worden overgenomen. Nog geen 5 procent van de respondenten zegt er juist zeker van te zijn betrokken te worden bij een fusie of overname binnen die periode.
 
Groeiend personeelsbestand
Op de vraag of het personeelsbestand de afgelopen 12 maanden significant is gewijzigd, geeft ruim 50 procent aan dat het aantal medewerkers is toegenomen. Ook verwacht 47 procent van de ondervraagde ondernemers de komende 12 maanden een verdere toename. Beelen: “De focus van het middenbedrijf ligt op het aannemen van gekwalificeerd personeel. Hier ligt ook direct een uitdaging omdat het steeds lastiger wordt geschikte mensen te vinden voor de juiste functies. Als er te weinig personeel is, kun je veronderstellen dat automatisering en robotisering een vlucht gaan nemen.”
 
Businessmodel
Meer dan 55 procent van de ondervraagden verwacht dat hun businessmodel de komende vijf jaar ingrijpend zal veranderen. Beelen: “Ook hier zie je een duidelijk verschil tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Bij niet-familiebedrijven zegt 72 procent te verwachten dat hun businessmodel verandert en bij familiebedrijven is dit 52 procent.” 
 
Ondernemersklimaat
Ten slotte is ook gekeken naar het ondernemersklimaat. Hier zijn de ondernemers positief. Slechts 3 procent van de respondenten beoordeelt het ondernemersklimaat als slecht; 43 procent percipieert het juist als een goed klimaat. In 2013 waren de ondernemers negatiever gestemd; toen gaf 27 procent aan het Nederlandse ondernemersklimaat slecht te vinden.
 

Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is de cursus Actief in Overnames voor u onmisbaar. Ontdek in twee dagen wat u wilt en moet weten over het succesvol (ver)kopen van een bedrijf. Na de cursus neemt u de juiste stappen en vermijdt u de valkuilen. Meld u direct aan.
 

Gerelateerde artikelen