Overnamegolf vast en zeker

fallback
Het is volgens lezers van financieel-management.nl niet zozeer de vraag of maar juist wanneer een nieuwe fusie- en overnamegolf zich inzet. Ze krijgen in dat standpunt bijval van gerenommeerde fondsmanagers.

Love is in the air‘, concludeerde The Economist eerder. Het blad voorspelde de terugkeer van de corporates in het M&A-geweld. In Amerika lijkt deze trend met (geplande) overnames zoals die van Johnson & Johnson (een bod van 25,4 miljard dollar) al ingezet, het is wachten tot het moment dat het bedrijfsleven in Europa en in het bijzonder Nederland weer volop in de race meedoen.

Daar zijn eerste voortekenen van (denk aan Getronics en PinkRoccade) maar over het algemeen zijn Nederlandse concerns nog wat huiverig. Dat terwijl private equity huizen hun slag slaan. Zij hebben hun acquisitiemachine zo ingeregeld dat zij deal na deal kunnen doen en slagvaardig zijn in het proces. Dat moet ook wel, nu vele private equity firms zich op de markt begeven en een veiling de gewoonste zaak van de wereld is. Veel van die firms zijn van buitenlandse (lees: Angelsaksische) afkomst. Wil het Nederlandse private equity nog wat voorstellen in de toekomst dan zal het slim moeten zijn. Mee moeten doen aan consortia. Zijn kansen moeten pakken in een zich verhardend fusie- en overnameveld.

Licht
Er lijkt dus licht aan het einde van de tunnel voor de M&A-markt, maar is dat ook daadwerkelijk zo. Dat vroegen we aan u, lezer van financieel-management.nl. We kregen een overweldigend ja (65 procent) en enkele inhoudelijk sterke reacties terug. Een aantal ervan willen we u niet onthouden. Zo vindt de heer Vernooij het een kwestie van rekenen. ‘Er zit 40 procent verschil tussen het aantal ondernemers dat na en het aantal ondernemers dat voor 1945 is geboren. De groep babyboomers is nu tussen 40 en 59 jaar. Vanaf 58 jaar zie je een significante toename van het aantal ondernemers dat ermee stopt: 16 procent. De golf laat dus niet lang meer op zich wachten.’

De heer Schipper vindt het voorspellen van de fusie- en overnamegolf maar koffiedik kijken. Belangrijker vindt hij de vraag of een dergelijke golf toe te juichen is. ‘Dergelijke golven zijn een bewijs van het uitblussen van ondernemingslust en -kracht.’

Onverdeeld positief
Volgens de heer Bernards heeft het er ‘alle schijn van’ dat er weer een fusie- en overnamegolf aankomt. Ook hij vraagt zich af of dat onverdeeld positief is. ‘De tendens van het inkopen van kennis op deze manier zorgt voor wrijving en onzekerheid. Zowel bij het eigen als bij het overgenomen personeel. Daarnaast: de synergie die uit fusies wordt gehaald gaat meestal gepaard met ontslagen om kosten te besparen. Verder is het is mijn ogen moeilijk te verkopen dat aandeelhouders jaar in jaar uit tevreden worden gehouden met superwinsten en -dividenden terwijl de mensen die dat voor elkaar krijgen te maken hebben met salarisbevriezing, massaontslagen en andere bezuinigingen.’

Bijval
Lezers van financieel-management.nl krijgen in hun verwachting dat er een fusie- en overnamegolf op handen is bijval van fondsbeheerders van veertig Europese financiële instellingen. Zij uitten in een onderzoek van creditratingbureau Morningstar de verwachting dat fusies en overnames een belangrijke trend worden in 2005. Maar liefst 92 procent zegt M&A’s te verwachten.

Van de ondervraagden rekent 40 procent erop dat de meeste fusies in de Verenigde Staten plaatsvinden, terwijl een kleine 30 procent inzet op Europa. Bijna 30 procent van de managers gelooft dat de meeste fusies in de financiële dienstverlening optreden. Die sector kan volgens hen haast niet meer aan consolidatie ontsnappen.

Gerelateerde artikelen