Overname vastgoedontwikkelaar Proper-Stok Groep door Heijmans afgerond

fallback
`s Hertogenbosch - Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) heeft definitieve overeen-stemming bereikt over de overname van vastgoedontwikkelaar Proper-Stok Groep B.V. in Rotterdam. Proper-Stok wordt meegeconsolideerd vanaf 1 juli 2002. De overname wordt in contanten voldaan. Een groot deel daarvan wordt gefinancierd door de uitgifte van cumulatief preferente aandelen. Het restant van de koopsom zal uit de lopende middelen worden gefinancierd.

Proper-Stok heeft een sterke marktpositie in vastgoed-ontwikkeling. Tevens is de onderneming toonaangevend bij stedelijke vernieuwing en integrale planontwikkeling, met name op het gebied van woningbouw. De acquisitie past binnen de strategie van Heijmans om zich meer toe te leggen op het gebied van stedelijke vernieuwing en het ontwikkelen van woningen in het hogere kwaliteitssegment. Consumentgericht ontwikkelen, waarin wordt ingespeeld op de individuele wensen van de klant, is een belangrijk speerpunt voor Heijmans de komende jaren. In dit licht zijn de activiteiten van Proper-Stok, naast de initiatieven die Heijmans zelf reeds op dit gebied heeft ontwikkeld, voor Heijmans van groot belang. De projecten van Proper-Stok vormen een belangrijke en essentiële aanvulling in haar activiteitenpakket. Tevens zal de werkwijze van Proper-Stok een belangrijke impuls geven aan het kwaliteitsdenken binnen Heijmans. Daarnaast is de aanpak van projectverwerving van Proper-Stok in belangrijke mate complementair aan die van Heijmans. De kracht van Proper-Stok is in een vroeg stadium deelgenoot te worden in projecten middels kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingsconcepten. Heijmans heeft een goede reputatie in het vroegtijdig verwerven van interessante grond- en andere vastgoedposities. Door bundeling van kennis en expertise in brede zin vormen Heijmans en Proper-Stok een interessante samenwerkingspartner voor diverse marktpartijen. Proper-Stok is actief in vrijwel geheel Nederland, waarbij het zwaartepunt van de activiteiten ligt in het midden en westen van het land; Proper-Stok is momenteel betrokken bij de ontwikkeling van circa 15.000 woningen. De onderneming verwacht in 2002 een omzet te behalen van EUR 150 miljoen en heeft 50 medewerkers in dienst. Het resultaat ligt duidelijk boven het gemiddelde van de Heijmans groep. Gezien het tijdstip van overname van de vennootschap Proper-Stok zal de invloed op de winst per aandeel over 2002 marginaal zijn. Het effect op het resultaat van Heijmans N.V. zal in 2003 inclusief afschrijving goodwill EUR 0,36 per aandeel bedragen. Proper-Stok zal zelfstandig, met behoud van haar eigen identiteit, opereren binnen de divisie Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling. De algemene leiding van Proper-Stok Groep blijft in handen van Peter van der Gugten. Oprichter Piet Proper zal als lid van de directie onverminderd betrokken blijven bij de organisatie. Beiden blijven verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

 

Gerelateerde artikelen