Overname Super de Boer door Jumbo: ‘Op zeker een superdeal’

De supermarktoorlog woedt onverminderd door. Na een felle overnamestrijd, waarbij verschillende ketens de zogenaamde degens kruisten om Super de Boer in te lijven, verliet Jumbo Supermarkten door middel van een activa en passiva transactie het strijdtoneel als winnaar.

Van klanten fans maken, dat is het motto van Jumbo Supermarkten. De supermarkt streeft ernaar haar klanten voor meer dan honderd procent tevreden te stellen. Daartoe garandeert zij: de laagste prijs, de beste service én het grootste assortiment. Een unieke combinatie en hét onderscheidende vermogen van Jumbo. Geen loze marketingkreten, maar serious business. De garanties zijn verankerd in zeven dagelijkse zekerheden, die de spelregels vormen voor klanten én medewerkers.

FUNDAMENT
Met de invoering van de zeven zekerheden in 1996 kwam ook de definitieve doorbraak van het familiebedrijf dat in 1921 werd opgericht door de familie Van Eerd. Inmiddels is het bedrijf, met het hoofdkantoor in het Brabantse Veghel, toe aan de derde generatie Van Eerd.

Frits van Eerd is algemeen directeur en houdt een belang van 25 procent, net als zijn zussen Colette – formuledirecteur – en Monique en hun vader Carel, die nog altijd voorzitter is van de Raad van Commissarissen. Naast Frits en Colette bestaat de directie uit financieel directeur Ton van Veen (ex-Campina) en operationeel directeur Johan Boeijenga (ex- Ahold).

Anthony Burgmans, Wilco Jiskoot en Harry Bruijniks vormen samen met Carel van Eerd de Raad van Commissarissen. ‘De governance structuur van Jumbo maakt het mogelijk dat wij onze visie kunnen richten op de lange termijn’, vertelt Ton van Veen, financieel directeur en verantwoordelijk voor M&A.

De langetermijnvisie die in 1996 gestalte kreeg, werd door de concurrentie aanvankelijk met de nodige scepsis ontvangen. ‘Onze formule is het fundament onder Jumbo en is gebouwd om de klant heen. Wij bieden gegarandeerd de laagste vaste prijs, het grootste assortiment en de beste service. Niet het één, niet het ander, maar én-én. En als wij ergens om welke reden dan ook een van de zekerheden niet nakomen, dan belonen we de klant ervoor dat hij ons scherp houdt. Continu overtreffen wij de klantverwachting’, aldus Van Veen.

Volharden, geen compromissen, goed opgeleid personeel – Jumbo Academy – het zijn samen met de formule de ingrediënten voor de klantentrouw. De omzet- en winstcijfers per vierkante meter of per gewerkt manuur zijn daarvan het bewijs. Van Veen: ‘In de afgelopen veertien jaar hebben wij wel bewezen dat onze filosofie werkt. Het is onze governance structuur die het mogelijk maakt. Samen vormt het de basis voor de grote stap die we nu zetten.’

SYNERGIE
Van Veen doelt daarmee op de overname van Super de Boer, welke is goedgekeurd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Super de Boer. Per 18 december neemt Jumbo alle activa en passiva over en verdwijnt Super de Boer uiteindelijk van de beurs.

‘In juni raakten wij in gesprek met het Franse Casino dat 57 procent van de aandelen van Super de Boer in handen had. Casino was bereid om te spreken over een mogelijke verkoop van haar aandelenpakket in Super de Boer. Wij waren van meet af aan echter alleen geïnteresseerd in een overname van het gehele bedrijf en wilden ons bovendien direct kunnen richten op de businesscase. Een bedrijf van de beurs halen en alles dat daarbij komt kijken, zou ons te veel afleiden van het snel en effectief realiseren van de synergiedoelstellingen’, zegt Van Veen.

De businesscase omvat de overname op zich, maar vooral ook de integratie van Super de Boer in Jumbo. Super de Boer is de laatste formule van het vroegere Laurus. In de perceptie van de consument – onderzocht door GFK – is het een relatief dure supermarkt. Duurder zelfs dan AH. Dat kan als daar een hoog serviceniveau tegenover staat. Echter, op serviceniveau blijft het in de perceptie van de consument ver achter op andere supermarkten. Terwijl Jumbo gezien wordt als supermarkt met de laagste prijs én de beste service.

Van Veen: ‘Super de Boer is een goed bedrijf met een marktaandeel van ongeveer 7 procent. Maar een lange termijn toekomst als stand alone supermarkt zou moeilijk worden. Dat gaat met de overname veranderen. De komende jaren bouwen we de winkels om naar Jumbo winkels. Dat biedt perspectieven, want Super de Boer realiseert 130 euro per vierkante meter tegen 200 euro per vierkante meter voor Jumbo. Wij zijn in staat met dezelfde infrastructuur meer omzet en winst te genereren.’

Daarnaast zijn er volgens Van Veen nog meer synergievoordelen te behalen. Super de Boer heeft immers een landelijke dekking en dito infrastructuur. ‘Op het gebied van logistiek, distributie en IT vormt Super de Boer een prima aanvulling voor Jumbo.’

####

TRACKRECORD
De overname komt volgens Van Veen op een logisch moment in de ontwikkeling van Jumbo. Autonoom groeit Jumbo nog altijd ruim boven de markt. Klantenaantallen, omzet en winst nemen toe en de organisatie is met een nieuwe Raad van Commissarissen verder versterkt. In 2006 nam Jumbo twaalf Konmar en enkele Edah winkels over en in 2007 reeds vijftien Super de Boer winkels.

‘Dit trackrecord heeft ons ervan overtuigd dat we de Super de Boer-deal tot een succes kunnen maken. We nemen 300 winkels over, de distributiecentra en het hoofdkantoor’, aldus Van Veen. Verder stapt Jumbo uit het inkoopverband Superunie en vormt het met Schuitema – C1000 – een nieuwe inkoopcombinatie. Samen zijn Jumbo en C1000 goed voor een marktaandeel van 25 procent, Superunie ongeveer 29 procent en AH iets boven de 30 procent.

PROCES
Uit de deal komt dus een samenwerking met Schuitema tot stand, daar waar de twee eerder in het proces nog elkaars concurrenten waren in de strijd om Super de Boer. Van Veen: ‘De gesprekken met Casino verliepen goed. Signing met Casino was begin september. De gesprekken met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Super de Boer duurden vervolgens tot medio oktober. Tussentijds traden nieuwe geïnteresseerden naar voren: een combinatie van Sperwer en Schuitema. Begin oktober zijn wij het gesprek met Schuitema aangegaan. Daaruit vloeiden twee deals. Naast de vorming van een nieuwe inkoopcombinatie schaarde Schuitema zich back-to-back achter Jumbo. Als wij de 300 winkels van Super de Boer zouden overnemen, dan zouden we er direct tachtig doorverkopen aan Schuitema, zo luidt de afspraak.’

Vervolgens trok Schuitema zich terug uit de strijd om Super de Boer en stond Sperwer er aanvankelijk alleen voor. Ahold schaarde zich kort daarna via een back-to-back overeenkomst achter Sperwer. Nadat beide bieders hun finale bod hadden uitgebracht trokken de kruitdampen op. Jumbo Supermarkten neemt per 18 december alle activa en passiva over van Super de Boer N.V. voor een koopprijs van 4,82 euro per aandeel, hetgeen correspondeert met een koopsom van 552,5 miljoen euro. Een deal die Van Veen tevreden stemt: ‘Een stevige prijs, een goede deal, een mooie toekomst. We hebben een grote uitdaging voor ons, maar ik heb alle vertrouwen in het succes.’

####

BEST ACQUISITION 2009
Het interview met Ton van Veen, financieel directeur en verantwoordelijk voor M&A bij Jumbo Supermarkten, vond plaats op het hoofdkantoor van het bedrijf in Veghel, ruim voor de uitreiking van de M&A Awards 2009 op 17 december in het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Tijdens de uitreiking van de M&A Awards sleepte Frits van Eerd, algemeen directeur van Jumbo Supermarkten, de M&A Award 2009 in de categorie Best Acquisition in de wacht vanwege de overname van Super de Boer door Jumbo Supermarkten. Van Eerd: ‘Met de overname van Super de Boer kunnen we onze groeiambities waarmaken. We hebben met een groot team gewerkt om deze enorme transactie te bewerkstelligen. Deze Award is een bekroning op onze werkzaamheden. Er staat nu een grote uitdaging op ons te wachten en we zien er naar uit om daar samen een succes van te maken.’

 

JUMBO SUPERMARKTEN
AANTAL WINKELS 128
AANTAL EIGEN FILIALEN 94
AANTAL FRANCHISEVESTIGINGEN 34
OPPERVLAKTE DISTRIBUTIECENTRUM 110.000 vierkante meter
ASSORTIMENT 32.000 artikelen
GEMIDDELDE VERKOOP VLOEROPPERVLAKTE 1.262 vierkante meter
CONSUMENTENOMZET 2009 1,6 miljard euro
MARKTAANDEEL 2008 5 procent
AANTAL MEDEWERKERS 11.861 (winkels), 3.000 (franchise), 427 (hoofdkantoor), 1.250 (distributiecentrum)

TRANSACTIE
ONDERNEMING Super de Boer
KOPER Jumbo Supermarkten
VERKOPER Super de Boer en Casino
KOOPSOM 552,5 miljoen euro
SIGNING begin september (Casino), medio oktober (Super de Boer)
CLOSING 18 december
BETROKKEN PARTIJEN KOPER Allen & Overy, Quore Capital en Sparrow & Partners
BETROKKEN PARTIJEN SUPER DE BOER Stibbe en NIBC
BETROKKEN PARTIJEN COMMISSARISSEN SUPER DE BOER Loyens & Loeff en Bank of America/Merrill Lynch
BETROKKEN PARTIJEN CASINO NautaDutilh, ING Corporate Finance, RBS, Rothschild en City Savvy

Gerelateerde artikelen