Overheid wil betere dienstverlening

Het ontbreekt in ons land niet aan plannen en ideeën om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Gemeenten, provincies, uitvoeringsorganisaties en departementen hebben instrumenten ontwikkeld om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk voor burgers en bedrijven te verlagen.

Daarbij gaat het onder meer om het vereenvoudigen van de aanvraag van bijstand en het begrijpelijker maken van formulieren. Het punt is echter, volgens staatssecretaris Bijleveld, dat ‘deze maatregelen niet vanzelf door alle overheidsorganisaties worden overgenomen’.

De staatssecretaris verbindt daaraan geen harde consequenties, maar ze hoopt dat de instrumenten komend jaar worden ingevoerd, zodat de dienstverlening een zeven kan scoren. De Nationale ombudsman gaf onlangs aan dat het met de dienstverlening nog niet zo goed is gesteld. De tijdige behandeling van bezwaarschrift en is bij alle ministeries nog een groot knelpunt.

Hij constateert dat ‘de behandeltermijn soms kan oplopen tot een jaar terwijl er een wettelijke termijn geldt van zes tot tien weken’. Volgens Bijleveld is de overheid op de goede weg om de dienstverlening te verbeteren. Zo is er op allerlei terrein sprake van verlaagde administratieve lastendruk.

En die prestatie had volgens de staatsecretaris nog beter kunnen zijn als de uitvoering van de WMO bureaucratisch was geweest, het aantal herindicaties in verband met de afgifte van parkeervergunningen minder omslachtig was ingericht en de aanvraag van een OV-begeleiderspas eenvoudiger was geweest.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen