‘Overheid moet sneller inspelen op ICT-ontwikkelingen in de markt’

Overheden moeten sneller reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt. Nu wachten ze te vaak met regels en beleid tot er meer duidelijk is over de nieuwe technologie of de ontwikkeling ervan in de markt. Op een later moment met regels komen, is echter vaak lastiger en ook kostbaarder. Dat staat in het rapport 'Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen' dat vandaag is gepubliceerd door het Centraal Planbureau.

ICT speelt een centrale rol in de economie: de grootste bedrijven zijn ICT-bedrijven en ICT wordt steeds meer gebruikt. Het maakt nieuwe toepassingen mogelijk, zoals platformen en robots. Maar ook het ‘internet der dingen’, waarbij bijvoorbeeld machines, auto’s, thermostaten, verkeerssystemen en koelkast online zijn.

Die nieuwe technologieën veranderen de economie. Tegelijkertijd brengen ze risico’s voor publieke belangen met zich mee, stelt het CPB, bijvoorbeeld voor veiligheid en betrouwbaarheid. Beleidsmakers moeten die belangen waarborgen, en eventueel ook ingrijpen. Omdat de kosten van nieuw beleid ook nog eens kunnen veranderen over de tijd (zoals het achteraf aanpassen van de beveiliging van miljoenen sites) moet de overheid niet te lang wachten met regels en beleid.
Bij andere ICT-toepassingen, zoals zelfsturende auto’s of Uber, kan de overheid experimenten faciliteren of zelf op lokaal of regionaal niveau experimenteren om onzekerheid over de technologie te verkleinen, adviseert het Centraal Planbureau.

• Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

Gerelateerde artikelen