Overheid grijpt in op de arbeidsmarkt

Er komen loketten voor werkgevers die worstelen met personeelsbeleid.

De overheid gaat 35 regionale loketten openen voor werkgevers die worstelen met personeel. Dit vanwege de problemen die bedrijven ervaren met de krapte op de arbeidsmarkt of het binden van hun medewerkers. Werkgevers krijgen daar hulp met regelingen, subsidies of doorverwijzing naar instanties. Overheidsinstanties, sociale partners, uitvoeringsorganisaties en bedrijven moeten samen voor zorgen dat werkgevers die zich melden ook daadwerkelijk geholpen worden. Ook werknemers en werklozen kunnen zich melden bij het loket.

Nu valt een deel van de werkgevers buiten de boot op de arbeidsmarkt doordat ze niet alle regelingen kennen, niet op tijd de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben of niet weten welke instanties kunnen helpen. Daarom moet het systeem eenvoudiger en toegankelijker worden, zo is de gedachte binnen het kabinet.

Om werkgevers goed te helpen, moet overal gewerkt gaan worden met persoonlijk werkplannen. Daarin staat welke stappen ondernomen nodig zijn om personeel te vinden en wat voor ondersteuning daarbij nodig is.

Ook scholing is van groot belang bij het vinden van een nieuwe baan of doorstroming op de huidige werkplek. Onlangs maakte het kabinet al 1,2 miljard euro vrij voor scholing en het versterken van de leer- en ontwikkelcultuur. Daarnaast werkt het kabinet nu ook aan een passend en overzichtelijk aanbod van opleidingen, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen.

(ANP)