Overheid brengt fraude met subsidies in kaart

De rijksoverheid gaat de fraude met subsidies aanpakken. Misbruik van subsidies zal voortaan geregistreerd worden. De nieuwe aanpak maakt het echter niet mogelijk om fraudegegevens tussen de departementen uit te wisselen.

Er komt ook geen koppeling met de Belastingdienst, zo heeft Minister van Financiën Wouter Bos laten weten aan de Tweede Kamer. Jaarlijks verstrekt het Rijk ruim 7.000 subsidies. Het financiële beheer daarvan wil het kabinet nu vereenvoudigen en moderniseren. Dat moet leiden tot een besparing van minimaal 75 miljoen euro per jaar.

Gedetailleerde verantwoording achteraf zal worden vervangen door een kritische toets vooraf. Ook komen er fraudecontroles op basis van risicoanalyses. Momenteel worden heel veel subsidies achteraf administratief gecontroleerd. Fraude wordt echter niet of nauwelijks geregistreerd.

`Er zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar van de mate waarin misbruik plaatsvindt`, aldus Bos. Hij wil `een departementale registratie` invoeren om inzicht in subsidiemisbruik te krijgen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen