Over 2 jaar is De Volksbank voor driekwart CO2-neutraal

Via hypotheekportefeuilles en het financieren van klimaatprojecten.

De Volksbank wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De netto emissie van broeikasgassen moet dan nul zijn. Al over twee jaar hoopt de bank voor 75 procent klimaatneutraal te zijn. Dit ideaal hoopt de bank te bereiken via de kredietportefeuille. De eigen bedrijfsvoering is voor slechts 0,01 procent van de CO2-uitstoot verantwoordelijk. De rest – 99,9 procent – is gefinancierde uitstoot.

Het Klimaatactieplan van de Volksbank bestaat uit een aantal activiteiten: reductie van uitstoot via de particuliere hypotheekportefeuille. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het isoleren van woningen met circulaire materialen. Daarnaast wil de Volksbank ook de uitstoot van broeikasgassen reduceren in de mkb-portefeuille. 

Als tweede actiepunt noemt De Volksbank het financieren van hernieuwbare-energieprojecten en het financieren van projecten die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals bosbouw of regeneratieve landbouw.

Verder blijft de bank aandacht vragen voor de klimaatcrisis en in (inter)nationale samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector werken aan oplossingen.

Gerelateerde artikelen