Oudere ondernemer peinst er niet over om te stoppen

Ondernemers zijn zeer gedreven en leggen het bijltje er nog lang niet bij neer. De ambitieuze zelfstandige ziet zichzelf nog lang doorwerken: slechts 5 procent denkt voor zijn 60e te stoppen. Bijna vier op de tien (39%) verwachten zelfs na hun 68e nog werkzaam te zijn.

Ondernemers denken hun pensionering te kunnen bekostigen met een pensioen (49%), spaargeld (45%) of verkoop van hun bedrijf (33%). Zzp’ers leunen hierbij veel meer op de inkomsten van hun partner dan mkb’ers en veel minder op de verkoop van hun bedrijf. Naarmate ondernemers ouder zijn, denken ze het stoppen met werken vaker te kunnen financieren met een pensioen: 39 procent tot 34 jaar tegen 72 procent bij 65-plussers.

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. In het onderzoek werden 514 zzp’ers en mkb-ondernemers over hun ondernemerschap ondervraagd.

Lang doorwerken gewenst in grote steden
Hoewel ondernemers er zelf nog lang niet aan denken om te stoppen, vinden zij het niet altijd nodig dat iedereen doorwerkt tot een hogere leeftijd om de economie draaiende te krijgen en te houden; slechts een klein deel van de Nederlandse ondernemers (26%) vindt dit van belang. Opvallend zijn de regionale verschillen: zo vindt slechts 15 procent van de ondernemers in Zuid-Nederland langer doorwerken noodzakelijk, tegen 42 procent van de ondernemers in de drie grote steden.

Minder belasting en minder overheidsregulering zijn prio’s
Belastingverlaging voor ondernemers (53%) en minder regulering van de overheid (40%) staan hoog op het prioriteitenlijstje van ondernemers voor het nieuwe kabinet. Vooral zzp’ers en klein-mkb’ers willen snel belastingverlaging doorgevoerd zien.

Mkb–bedrijven met 50 tot 250 werknemers lijken het meest last te hebben van de wetgeving. Maar liefst 18 procent van deze bedrijven heeft daardoor in het verleden al eens opdrachten moeten weigeren.

Ruim een kwart van de ondernemers (27%) stelt dat de overheid meteen een verplichte collectieve basisverzekering voor zzp’ers in het leven moet roepen. Groot-mkb’ers hechten meer waarde aan het stimuleren van elektrisch rijden en subsidieregelingen voor innovatie en duurzaamheid. Versoepeling van het ontslagrecht ziet 47 procent van de ondernemers als een goed idee om de economie te stimuleren.

Gerelateerde artikelen