Organisatieadviseurs kiezen vaker voor bedrijfsleven

Volgens het Financieele Dagblad is de Nederlandse overheid in toenemende mate een minder aantrekkelijke opdrachtgever aan het worden. Organisatieadviseurs kiezen daarom vaker voor het bedrijfsleven.

Na belangrijke adviseur Boer & Croon zegt nu ook Twynstra Gudde zich meer op bedrijven te willen richten dan op overheidsinstanties. Naar schatting haalt het bedrijf momenteel zeventig procent van haar omzet uit de publieke sector. Doordat aanbestedingsprocedures steeds complexer en duurder worden wil de adviseur zijn pijlen meer bedrijven gaan richten.

Twynstra Gudde heeft gezegd het aantal openbare aanbestedingen met de helft te willen verminderen. Hoeveel de publieke sector precies uitgeeft aan organisatieadvies en interim-managementdiensten is onbekend. De Algemene Rekenkamer sprak onlangs van een bedrag van een miljard euro over 2007, maar daarvan is de helft voor uitzendkrachten en twintig procent voor automatiseringsadvies.

Twynstra Gudde zal in het najaar besluiten op welke sectoren ze zich zal gaan focussen. Het bedrijf verwacht in 2008 tussen de vijf en tien procent omzetgroei te kunnen realiseren.

Gerelateerde artikelen