Optimisme mkb neemt toe naarmate bedrijf groter is

Het optimisme onder mkb-ondernemers is licht gestegen ten opzichte van een half jaar geleden. Grote bedrijven en jonge ondernemers zijn het meest optimistisch. Het optimisme vertaalt zich echter nog niet in een sterke banengroei bij het kleinbedrijf. Een derde van de mkb-ondernemers is van plan de komende twaalf maanden de prijzen of tarieven te verhogen.

Dit blijkt uit de ING OndernemersIndex, een periodiek onderzoek onder circa 1200 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De ING OndernemersIndex – graadmeter voor de financiële resultaten en verwachtingen in het midden- en kleinbedrijf (< 250 werknemers) – staat in oktober op 114 punten. Dit is drie punten hoger ten opzichte van de vorige meting in april.

Grotere bedrijven en jonge ondernemers meest optimistisch

Ondernemers van de wat grotere bedrijven in het mkb (>20 werknemers) zijn met een OndernemersIndex boven de 130 aanmerkelijk optimistischer dan kleine ondernemers en zzp’ers. Hetzelfde geldt voor jonge ondernemers onder de 35 jaar. Dit zijn met name ondernemers die actief zijn in de sectoren die weer groei vertonen, zoals de industrie, ICT en de bouw.

Hogere omzet, maar nog geen sterke banengroei in het kleinbedrijf

Circa 40% van de ondernemers verwacht de komende twaalf maanden een hogere omzetgroei te realiseren. Een hogere omzetverwachting vertaalt zich nog niet direct in meer werkgelegenheid. Gemiddeld genomen verwacht één op de tien ondernemers de komende twaalf maanden meer medewerkers in dienst te nemen. Kijken we naar bedrijfsgrootte dan verwacht 36% van de ondernemers in het middenbedrijf (>50 werknemers) meer banen te creëren tegenover slechts 8% van de ondernemers met minder dan tien werknemers.

Een derde van de ondernemers voert prijsverhogingen door

Een aantrekkende economie zorgt dan nog niet direct voor meer werkgelegenheid, maar wel voor prijsverhogingen. Zo is een derde van de mkb-ondernemers van plan de komende twaalf maanden de prijzen of tarieven te verhogen. Dit betreft met name ondernemers met personeel, actief in de bouw, detailhandel food, horeca en transport.

Geen prijsverhogingen voor zzp’ers

Van de zzp’ers stelt een kwart de tarieven te verhogen, terwijl een derde juist aangeeft dit niet te doen. Met name zzp’ers in de zakelijke dienstverlening en de zorg zijn vooralsnog niet van plan hun prijzen of tarieven te verhogen. De concurrentie in deze sectoren is groot wat eerder tot prijsdruk leidt dan tot prijsverhogingen.

Gerelateerde artikelen