Opnieuw het wiel uitvinden

fallback
Verplichte rapportage van risk management en interne controle. Dat wil de Europese Commissie. De Fédération des Experts Comptables Européens (de vereniging van Europese accountants) steunt dat initiatief, mits de voordelen voor de bedrijven, de aandeelhouders en het publieke belang tegen de kosten opwegen. Zo liet Pavid Devlin, voorzitter van de FEE onlangs weten.

De FEE presenteerde onlangs een rapport waarin de federatie een standpunt inneemt over rapportage van risk management en interne controle. Devlin: ‘Het rapport zet in enkele voorstellen uiteen hoe de Europese regelgevers gebruik kunnen maken van de maatregelen die enkele ondernemingen nu al treffen. Volgens ons is het noodzakelijk om discussie te bevorderen tussen investeerders, de markt en regelgevers.’ In het rapport geeft de FEE een overzicht van best practices bij bedrijven en bestaande regelgeving.

Verantwoordelijkheid
Zo roept de vereniging van accountants op tot beter gebruik van (bestaande) middelen om risk management transparanter te maken. Dialoog met aandeelhouders en vrijwillig of verplicht ‘comply or explain’ rapportage dragen daar bijvoorbeeld aan bij. Verder wijst de vereniging erop dat de verantwoordelijkheden van externe accountants die van de personen die verantwoordelijk zijn voor het interne beleid niet mag overtreffen. De FEE betoogt kortom: pas op dat we bestaande, goede maatregelen over het hoofd zien. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

Gerelateerde artikelen