Opluchting over afzwakking inflatie VS

Maar de geldontwaarding is met 7,7 procent nog veel te hoog.

Bestuurders van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve verwelkomen het nieuws dat de inflatie in de Verenigde Staten in oktober verder is afgezwakt. Ze blijven echter wel voorzichtig, want de inflatie is nog steeds veel te hoog en verdere rentestappen zullen dan ook nog steeds nodig zijn.

De inflatie in ’s werelds grootste economie daalde vorige maand naar 7,7 procent op jaarbasis, van 8,2 procent in september. Dat kwam vooral door de lagere benzineprijzen. De kosten voor levensonderhoud in de VS liepen daarmee voor de vierde maand op rij terug. Mogelijk kan de Fed door de verder afkoelende inflatie minder agressief worden met het verhogen van de rente.

Maar president Mary Daly van de Fed in San Francisco stelt dat het inflatierapport van het ministerie van Arbeid weliswaar goed nieuws is, maar dat er nog geen sprake kan zijn van een “overwinning” op de inflatie. Het cijfer van 7,7 procent ligt nog steeds veel hoger dan de inflatiedoelstelling van 2 procent, aldus Daly.

Loretta Mester van de Fed in Cleveland zegt dat het cijfer nog steeds “onacceptabel hoog” ligt. Haar collega Esther George van de Fed in Kansas City stelt dat de inflatie nog steeds “oncomfortabel” dicht bij de piek van afgelopen zomer ligt. Er is volgens haar dan ook nog meer monetair werk te doen om de inflatie onder controle te krijgen.

President Lorie Logan van de Fed in Dallas sprak van een “welkome opluchting”, maar gaf aan dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk zullen komen, al kunnen die wel minder sterk zijn dan eerder.

In december vergadert de Fed opnieuw over het rentebeleid. Bij de vorige vergadering begin deze maand gaf centralebankpresident Jerome Powell al aan dat de rente mogelijk met kleinere stappen zal worden opgeschroefd. Hij merkte daarbij wel op dat de Fed waarschijnlijk langer zal doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie terug te dringen tot het doel van 2 procent.