Opleving opleidingsmarkt van 5 procent in 2014

Uit het 22e bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek van NIDAP blijkt een opleving van de opleidingsmarkt. NIDAP verwacht dat de opleidingsmarkt met 5% zal groeien in 2014. De financiële sector is de grootste groeier qua budget.

Het stijgende opleidingsbudget van de financiële sector heeft te maken met nieuwe wettelijke verplichtingen, interne regels, interne reorganisaties en outplacementtrajecten. De financiële sector was ook voor 2007 de sector met het grootste scholingsbudget. 
Tevens ziet NIDAP dat hogescholen maar een heel klein deel van deze markt (opleidingen en trainingen voor werkenden) naar zich toe weten te trekken. Dit in tegenstelling tot de particuliere opleidingsinstituten die naar verwachting zeer sterk zullen profiteren van de stijgende opleiding- en trainingsbehoefte van organisaties.
Hogescholen zijn het slechts gepositioneerd. Hogescholen zijn met name op voltijd onderwijs gericht en, zo blijkt uit de resultaten, zeer beperkt aantrekkelijk als opleider voor werkgevers c.q. werkenden in het bedrijfsleven*. Hogescholen trekken momenteel tussen de 7 en 15 procent van de opleidingsbudgetten naar zich toe. Voor particuliere opleidingsinstituten is dat 67 procent. Na jaren van stagnatie en krimp hebben particuliere opleidingsinstituten het grootste marktaandeel verworven.
* De opleidingen die door werkenden worden gevolgd, worden in 90% door de werkgever betaald. Een matige positie bij werkgevers met groeiende opleidingsbudgetten zoals uit dit onderzoek blijkt weerspiegelt dat er nog weinig sprake is van vraag gestuurd aanbod. Uitzonderingen zijn er te vinden in de zorg en onderwijssector zelf. Daar hebben hogescholen wel een goede positie.
__________________________________________________________________________________
Wilt u nu, meer dan ooit, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Neem dan deel aan een van de opleidingen van Alex van Groningen. Klik hier voor de agenda Permanente Educatie en verzeker u direct van een plaats.
__________________________________________________________________________________
 
Gerelateerde artikelen