‘Opkomende markten steeds belangrijker voor westerse ondernemingen’

De opkomende landen, zoals India, China en Brazilië worden steeds belangrijker voor ondernemingen in de volgroeide markten.

De bedrijven in deze markten realiseren een steeds groter deel van hun omzet in deze landen. Uit onderzoek van KPMG onder meer dan driehonderd bestuurders van ondernemingen in de gevestigde landen blijkt dat bijna de helft inmiddels 30 procent of meer van de omzet realiseert in de opkomende markten. 
Eén op de vijf ondernemingen genereert zelfs meer dan de helft van de omzet in deze landen. De meeste bedrijven verwachten dat de opkomende markten in de toekomst een nog groter deel van de omzet zullen gaan uitmaken en dat de investeringen in deze markten steeds verder zullen toenemen. 
Iets meer dan 30 procent van de onderzochte bedrijven heeft in het afgelopen jaar alleen al meer dan 100 miljoen dollar geïnvesteerd in de opkomende landen. Naast India, China en Brazilië, zijn vooral Mexico, Singapore en Zuid-Korea populair bij de ondernemingen. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren of uitbreiden van bestaande activiteiten in deze landen en in mindere mate op het betreden van nieuwe markten.
 
Vergrijzing speelt belangrijke rol
Hoewel deze investeringen vooral grotere bedrijven betreffen, blijkt uit High Growth Markets Outlook 2015 dat ook steeds meer kleine bedrijven de aandacht verleggen naar de opkomende markten. ‘Zij zijn bovendien in het algemeen bereid om een groter deel van hun omzet in deze landen te investeren’, zegt Elbert Waller, Hoofd Opkomende Markten bij KPMG. 
Waller: ‘Zo’n 25 procent van de kleinere bedrijven met een omzet van minder dan 500 miljoen US dollar heeft het afgelopen jaar meer dan 100 miljoen US dollargeïnvesteerd. Nu veel bedrijven in de gevestigde landen problemen hebben om duurzame groei te realiseren, kijken zij in toenemende mate naar de opkomende markten. De steeds ouder wordende groep consumenten in de westerse landen speelt hierbij een belangrijke rol.’
 
Concurrentie neemt snel toe
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de bedrijven uiteenlopende strategieën hanteren om actief te worden in de opkomende markten. Waller: ‘De bedrijven zoeken echter vooral naar joint ventures en andere vormen van samenwerking om internationale knowhow te kunnen combineren met lokale ervaringen en kennis. Deze vorm biedt de ondernemingen bovendien de gelegenheid om nieuwe markten tegen geringere risico’s en lagere kosten uit te testen. Het gevolg van de groeiende belangstelling van buitenlandse bedrijven en de toename van het aantal lokale spelers is dat de concurrentie binnen de opkomende markten snel zal groeien. Hierdoor wordt voor veel bedrijven de daadwerkelijke uitvoering van een doordachte strategie gericht op de opkomende markten zeer opportuun. Overheden en beleidsbepalers kunnen inspelen op de toegenomen buitenlandse belangstelling. De slag om buitenlandse investeringen wordt immers vooral bepaald door de regelgeving in het land, de fiscale prikkels en de infrastructuur.’
 
Belangrijke obstakels wegnemen
Volgens de onderzochte ondernemingen zouden overheden meer maatregelen moeten nemen om een aantal belangrijke obstakels voor de bedrijven weg te nemen. Waller: ‘Meer dan de helft van de onderzochte bedrijven geeft aan dat een gebrek aan duidelijkheid over wet- en regelgeving de belangrijkste uitdaging vormt bij het zaken doen in de opkomende landen. Daarnaast geeft de helft van de ondernemingen aan dat de infrastructuur een belangrijke uitdaging is. Bovendien bestaat er een aantal andere obstakels die veel opkomende markten kenmerken. Zo geeft ruim 40 procent van de ondernemingen aan dat de bescherming van intellectuele eigendommen in de landen een probleem vormt, ziet 36 procent corruptie en omkoping als een probleem en zet ruim 30 procent van de onderzochte bedrijven vraagtekens bij de invloed van de overheid. De landen zouden volgens de ondernemingen dan ook veel krachtiger maatregelen moeten nemen om deze onzekerheden bij de bedrijven weg te nemen.’
Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen