Opkomende markten minder actief in M&A

KPMG onderzocht de transactiestromen tussen negen geselecteerde opkomende economieën en elf van de voornaamste ontwikkelde markten werden geanalyseerd, waaronder Nederland.

Het aantal overnames van bedrijven in de Westerse wereld door bedrijven in de opkomende markten is in de eerste zes maanden van dit jaar fors gedaald. In het eerste halfjaar van 2009 werden slechts zeventig transacties door bedrijven in de opkomende markten geregistreerd, een halvering ten opzichte van het laatste halfjaar van 2008 en het laagste aantal sinds 2005.

Vooral bedrijven in India waren in de eerste zes maanden van dit jaar met tien transacties minder actief. In de eerste zes maanden van 2008 waren Indiase bedrijven nog goed voor 63 transacties. Ondernemingen in China waren in het eerste halfjaar goed voor zestien overnames van Westerse bedrijven, gevolgd door Centraal en Oost Europa met twaalf en Rusland met elf deals.

Desondanks blijft India de meest actieve opkomende markt als het gaat om overnames in de Westerse wereld. Sinds 2003 is India goed voor 410 transacties in het Westen, gevolgd door China met 179 en het Midden-Oosten met 145. De Verenigde Staten blijkt bij het opkomende markten het meest populair. Sinds 2003 werden 351 bedrijven in de Verenigde Staten overgenomen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 250 transacties.

‘Hoewel het aantal van zeventig transacties op het eerste gezicht wat mager lijkt voor ’s werelds belangrijkste opkomende economieën, zitten er een aantal strategisch zeer belangrijke en waardevolle deals bij’, constateert Gopal Ramanathan van KPMG Transaction Services.

Ramanathan: ‘Nu sommige overheden bedrijven op het hart drukken om selectiever te zijn met overnames en meer vanuit een strategisch perspectief te acquireren, lijkt de toon voor de toekomst gezet. Minder overnames, maar wel meer gebaseerd op strategische overwegingen. Overigens moeten we niet vergeten dat er nog altijd heel veel transacties plaatsvinden tussen opkomende economieën onderling.’

Het aantal overnames van bedrijven in de opkomende markten door Westerse bedrijven is sinds 2003 opgelopen tot 4.711, zo blijkt uit het onderzoek van KPMG. Ramanathan: ‘Ruim 25 procent van deze transacties heeft plaatsgevonden in Centraal en Oost Europa. Dat is opmerkelijk en wellicht te verklaren vanwege het feit dat Westerse bedrijven de cultuur in dit deel van Europa beter vinden aansluiten dan die van andere opkomende markten. Daarnaast vonden 1.018 transacties plaats in China en 713 in India.’

‘India vormt bovendien een goed voorbeeld van het feit dat het op dit moment onverstandig zou zijn te veronderstellen dat de opkomende markten geen aspiraties meer hebben op het fusie- en overnamefront. Hoewel het qua fusies en overnames op dit moment rustig is, is de Indiase economie nog altijd aan het groeien. Bovendien heerst er veel optimisme nu de verkiezingen achter de rug zijn, blijven de banken liquide en is er geld beschikbaar om de juiste deals te financieren. Ambitieuze bedrijven in India zijn zich bewust van het feit dat de waarderingen dalen. Zij kijken voortdurend over de grens, maar zijn wellicht toch enigszins terughoudend na de ervaringen van hun eigen topbedrijven in het buitenland. Maar die terughoudendheid kent zijn grenzen.’

Gerelateerde artikelen