Opinie Heuvelman: ‘For every solution there is a fitting problem’

fallback
Enige tijd geleden sprak ik een vriend uit Engeland. Vol enthousiasme vertelde ik over een nieuwe oplossing waarbij je via een mobiele telefoon je complete scorecard kon monitoren.

Hij reageerde wat onderkoeld, dus vroeg ik hem waarom hij dit geen prachtige in-novatie vond. Zijn reactie? “Dear Wim, for every solution there will be a fitting problem one day.”

Kortom, jij vindt het mooi, maar ik zie echt niet waar je dit nu voor nodig hebt. Zijn reactie zette me aan het denken…

Wie terugkijkt in de tijd, ziet dat een innovatie zelden in de praktijk toepasbaar is op het moment dat er ook echt behoefte aan wordt gevoeld. Vaak levert juist de behoefte de inspiratie om te innoveren.

Hoe hoger de gepercipieerde nood, hoe creatiever de geesten en des te hoger het innovatiegehalte. In het financiële vakgebied heeft het er alle schijn van dat een technologie het levenslicht ziet die precies aansluit op de nijpende behoefte aan transparantie en betrouwbaarheid, namelijk XBRL.

Consistent
Gezien de gebeurtenissen bij Enron, Ahold, Parmalat en Adecco is het niet verwonderlijk dat beleggers onrustig worden. Accountants en bedrijven staan hierdoor onder steeds grotere druk om beleggers en toezichthouders van meer informatie te voorzien.

Tegelijkertijd mag de roep om transparantie en betrouwbaarheid in dit economische klimaat niet leiden tot een explosie in de overheadkosten.

XBRL – eXtensible Business Reporting Language – lijkt dé oplossing, omdat het ondernemingen in staat stelt op gestandaardiseerde wijze geaggregeerde bedrijfsinformatie elektronisch uit te wisselen.

Binnen XBRL zijn vorm en inhoud van een elektronisch document van elkaar gescheiden. Hierdoor wordt het mogelijk om relatief eenvoudig de inhoud van een elektronische rapportage op te pakken om die vervolgens te analyseren of te verwerken.

Hierdoor kan een toezichthouder een groeiende hoeveelheid informatie van ondernemingen elektronisch verwerken, kan een analist de informatie van ondernemingen direct in zijn eigen favoriete formats analyseren en kan bijvoorbeeld een bank vlot de kredietwaardigheid van een groot aantal ondernemingen beoordelen.

Voor de betrokken onderneming zal dit betekenen dat met minder inspanning meerdere stakeholders van consistente informatie kunnen worden voorzien.

Simpel
Dit klinkt allemaal redelijk simpel en dat is het eigenlijk ook. Om XBRL te gebruiken moet je wel goede afspraken maken. Die afspraken vormen met elkaar als het ware het woordenboek van deze taal.

Wil XBRL de belofte die het in zich heeft ook voor ondernemingen waar maken, dan is het wel zaak dat er zo veel mogelijk door toezichthouders en andere instanties wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk woordenboek.

In jargon: taxonomie. Alleen zo kan een onderneming met minder inspanning voldoen aan de groeiende vraag naar kwalitatieve en consistente informatie voor alle stakeholders.

XBRL lijkt dus de juiste oplossing op het juiste moment. Wel zullen we als beroepsgroep de schouders onder de inrichting van het – gemeenschappelijke woordenboek – moeten zetten.

En als het er is, neem ik toch nog een keer de gok om naar Engeland te bellen met een enthousiast verhaal. “Listen, now I found a solution with a fitting problem!”

Door Wim Heuvelman

Gerelateerde artikelen