Op zoek naar de nieuwe supply chain discount

Deglobalisering door de wereldwijde lockdown vereist focus op regio, eigen productie en leverancierspreiding.

Een serie blogs over strategisch waardemanagement.

BLOG – Op het raakvlak van bedrijfsstrategie en corporate finance wordt wel gesproken over de 'conglomerate discount': als de som der losse delen méér waard is dan het geheel. Deze discount op de ondernemingswaarde wordt vaak ingeschat op 15 tot 20 procent. Het dwingt bestuurders vaak tot stevige portfolio keuzes: afsplitsingen om verborgen waarde tastbaar te maken. Een vergelijkbaar fenomeen zien we nu mogelijk ook op het raakvlak van strategie en (global) sourcing.

Door Leo van de Voort. Hij is bestuursadviseur bij Fuel for Living Strategies, voormalig directeur corporate finance Kempen & Co en en co-auteur van het boek Risicovreugde.

Ik duid het fenomeen aan met supply chain discount©. De coronacrisis heeft industrie, groothandel, het vervoer en de logistiek hard, onaangenaam en waarschijnlijk blijvend getroffen. Belangrijke handelspartners op alle continenten hebben voor een volledige lockdown gekozen, waardoor productie, sourcing en afzet daar wegvalt. De kwetsbaarheid van internationale waardeketens en just-in-time-leveringen is daarmee uiterst evident geworden.

Deglobalisering – de afname van mondiale handelsstromen – waardoor economieën en vooral bedrijven van verschillende machts- en handelsblokken minder met elkaar verweven zullen zijn, lijkt een waarschijnlijke uitkomst. De laatste decennia zijn aanvoerlijnen over de hele wereld gebouwd. Deze komen onder druk, wat nog verder wordt versterkt door de aandacht voor duurzaamheid en protectionisme.

Minimaliseer deglobaliseringseffect

Hoe kunnen de risico's worden verminderd? Welke buffers en nieuwe financieringsvormen zijn nodig om die kwetsbaarheid te verminderen? Want het niet opnieuw bezien, herdenken én herinrichten van de sourcing strategie zal straks een drukkend effect hebben op de waarde van ondernemingen.

Deze supply chain discount zal aanzienlijk zijn als bedrijven er niet in slagen de risico's van intercontinentale goederenstromen te herkennen en daarnaar te handelen. Transparantie over het vermogen om invloed uit te oefenen (grip hebben) én het potentieel van de impact van die risico's zijn twee maatgevende invalshoeken. Als de grip gering is en de impact groot, zal de discount snel richting 20 tot 25 procent gaan.

Regionalisering

Er is dus vanuit het oogpunt van ondernemingswaarde een groot belang in te zetten op stevige inrichtingskeuzes: een steeds verdere regionalisering van de sourcing, het meer in eigen beheer nemen van componentenproductie, en verdere spreiding van het aantal toeleveranciers.

Geen oog voor de supply chain discount brengt straks het voortbrengingsproces in gevaar, evenals de financierbaarheid. Risico's zullen toenemend en fors in kredietverlening worden ingeprijsd, en het waardedrukkend effect staat in de weg aan het voordelig aantrekken van nieuw kapitaal. Daarmee is het terugbrengen van de supply chain discount een must voor proactieve ondernemingsbesturen.

Alle blogs van Leo van de Voort voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen