Ook pensioenfondsen voelen economische tegenwind

Winst aandelen valt tegen, rentepauze is in het nadeel.

De financiële staat van Nederlandse pensioenfondsen is in oktober licht verslechterd. Dat komt vooral doordat aandelen minder winst opleverden. Daarnaast stegen de rentes niet verder, terwijl hogere rentes meestal gunstig zijn voor de pensioenfondsen.

De dekkingsgraad zakte tot 121 procent, tegenover 122 procent in september, berekende onderzoeksbureau Aon. Dat betekent dat pensioenfondsen per beloofde euro aan pensioen gemiddeld 1,21 euro in kas hadden.

Hoewel de dekkingsgraden in doorsnee zijn gedaald, staan pensioenfondsen er veel beter voor dan een paar jaar geleden. Toch hebben de meeste grote pensioenfondsen aangegeven de pensioenen maar amper te kunnen verhogen.

Dat komt aan de ene kant doordat ze pensioenen doorgaans laten meestijgen met de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en die zijn op dit moment erg laag door de zeer hoge inflatie vorig jaar. Daarnaast wijst Aon erop dat veel pensioenfondsen liever voldoende buffers aanhouden voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. (ANP)

Het piept en kraakt bij de pensioenfondsen

Gerelateerde artikelen