Ook middenbedrijf ontdekt toegevoegde waarde big data

Middelgrote Nederlandse ondernemingen ontdekken de toegevoegde waarde van big data, de informatie die als gevolg van het toenemende gebruik van sociale netwerken en multimedia door consumenten beschikbaar komt.

De bedrijven gebruiken de steeds groter wordende stroom gegevens vooral om de klantenservice te verbeteren en meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van klanten. Daarnaast spelen big data een rol bij het bepalen van de strategie en wordt de informatie gebruikt om producten te vernieuwen.
Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder bijna tweehonderd middelgrote ondernemingen naar de wijze waarop zij met de steeds groter wordende stroom klanteninformatie omgaan. Van de onderzochte ondernemingen geeft bijna 40% aan inmiddels gebruik te maken van dit soort klantgegevens.
 
Ruim 60% beschikt bovendien over een strategie als het gaat om het gebruik van ‘big data’. Ruim de helft van de bedrijven gebruikt de informatie om de klantenservice te verbeteren en meer inzicht te krijgen in de behoeften van klanten. In iets mindere mate dient de informatie ook om de strategie te bepalen, de bedrijfsvoering te verbeteren en producten te vernieuwen. Eén op de drie ondernemingen die gebruik maken van big data doen dat om inzicht te krijgen in hun reputatie.
 
Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat ruim 90% van de bedrijven van mening is dat de inzet van big data leidt tot meer toegevoegde waarde voor de onderneming. Ruim 60% vindt dat het inzicht in de behoefte van klant hierdoor is gegroeid. Daarnaast heeft ruim 40% de concurrentiepositie zien verbeteren en geeft bijna 40% aan dat de uiteindelijke prestatie van het bedrijf is verbeterd. Bijna 40% van de onderzochte ondernemingen geeft dan ook aan specialisten in huis te zullen halen om meerwaarde te halen uit het gebruik van big data. Niet meer dan één op de vier bedrijven vindt dat de onderneming door het gebruik van big data meer grip heeft gekregen op de reputatie.
 
De onderzochte ondernemingen verwachten in het algemeen dat de invloed van de sociale media de komende jaren fors zal toenemen. Dat geldt volgens Ernst Groenteman van KPMG niet alleen voor de omgeving waarin de bedrijven opereren, maar ook voor hun eigen bedrijfsvoering.
 
Groenteman: “Ruim 80% van de middelgrote bedrijven in Nederland ziet de invloed van de sociale media op de eigen bedrijfsvoering groeien. Bovendien zien vier op de tien ondernemingen door het gebruik van big data de concurrentieverhoudingen met grotere bedrijven in het voordeel van deze ondernemingen veranderen. Deze bedrijven beschikken immers over veel meer data en middelen om daar inzicht uit te halen. Bijna de helft van de middelgrote bedrijven is dan ook van plan om de beschikbare informatie nog beter in te zetten in de bedrijfsvoering om de achterstand niet groter te laten worden. Daarnaast overweegt bijna 30% aansluiting te zoek bij andere bedrijven om te kunnen beschikken over meer klantgerichte gegevens. Overigens overheerst bij de onderzochte bedrijven het besef dat strategische beslissingen in toenemende mate gebaseerd moeten zijn op harde feiten en niet op het zogenaamde ‘onderbuikgevoel’. Big data kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.”

Gerelateerde artikelen