Onzekere bankiers presteren beter

Bankiers zijn op hun best als zij niet goed weten waar ze mee bezig zijn. Onzekere bankiers halen de beste resultaten, omdat juist zij veranderingen in de markt het snelst zien en daar ook op reageren. Banken die meegaan in de onzekerheid, presteren beter dan die welke proberen de onzekerheid te reduceren.

Deze verrassende stelling komt van de Californische academica Alexandra Michel van de Marshall School of Business. Zij deed onderzoek naar twee grote Amerikaanse investeringsbanken. De eerste hanteert een conventionele bedrijfsvoering, waarin de strategie duidelijk omschreven is en waarin de bankiers duidelijk omlijnde rollen en doelstellingen toegewezen krijgen.

De andere bank doet het helemaal anders. Projecten worden niet toebedeeld op basis van ervaring, maar puur naar beschikbaarheid. Zo kan het voorkomen dat junioren het werk doen van directeuren en vaak aan deals werken waarvoor ze helemaal geen opleiding hebben.

Verrassend genoeg presteert die tweede bank beter. Op de bank waar onzekerheden zo veel mogelijk geëlimineerd worden, ontstaat namelijk een cultuur waarin de bankiers te zelfverzekerd zijn en waar geen vraagtekens gezet worden bij hun kunnen. Daardoor zien ze niet dat de omstandigheden veranderen of dat bepaalde kennis niet langer toepasbaar is.

Mensen zijn beter in complexe taken als ze minder weten. In dat geval stellen ze vaststaande aannames eerder ter discussie en staan ze meer open voor samenwerking. Michel gaat zelfs zover te stellen dat juist de banken die nergens vraagtekens bij zetten, de huidige financiële crisis in de hand hebben gewerkt.

Gerelateerde artikelen