Onzakelijke lening niet af te boeken

Het verlies op een onzakelijke lening is niet aftrekbaar. Dit besliste de Hoge Raad in zijn arrest van 9 mei. De zaak was als volgt. Een BV verstrekt een geldlening aan haar aandeelhouder. Er was geen overeenkomst, geen aflossingsschema en er waren ook geen zekerheden verstrekt.

Een onafhankelijke derde zou nooit op die manier een lening hebben verstrekt. Daarom oordeelt de Hoge Raad dat de BV een risico loopt dat een derde niet zou hebben genomen. Omdat bijzondere omstandigheden ontbreken, is beslist dat de BV dit risico alleen maar heeft geaccepteerd om het belang van haar aandeelhouder te dienen.

Een verlies op de lening is niet ten laste van de winst te brengen. De precieze gevolgen van dit arrest zijn nog niet helemaal duidelijk. Is hier fi scaal nog sprake van een lening of ligt de verstrekking van de geldmiddelen in de kapitaalsfeer? En wat zijn dan de gevolgen voor eventueel ontvangen rentebetalingen?

Verder blijft onduidelijk aan welke bijzondere omstandigheden moet zijn voldaan om het verlies toch in aanmerking te nemen. Dit is een voor de praktijk belangrijke zaak, waarbij essentiële vragen onbeantwoord blijven. Dat is zeer onbevredigend. Er moeten dus nog meer uitspraken volgen om volledige duidelijkheid te krijgen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen